STT sulaikė Skuodo rajono savivaldybės padalinio vadovą
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Klai­pė­dos val­dy­bos par­ei­gū­nai, at­lik­da­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, šian­dien su­lai­kė Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­nio ve­dė­ją.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos padalinio vedėjui Tomui Bagočiui pareikšti įtarimai dėl galimo kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnyba, veikiant bendrininkų grupėje ir dokumentų klastojimo. Jo darbo ir gyvenamojoje vietoje atliktos kratos. Dar dviem asmenims pareikšti įtarimai dėl padėjimo piktnaudžiauti ir klastoti dokumentus bei papirkimo. Visi trys įtariamieji yra sulaikyti, rašoma pranešime spaudai.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, kad T. Bagočiui už piniginį atlygį parengdavo pastatų statybos ar rekonstrukcijos projektus, nurodydamas tikrovės neatitinkančią informaciją, kad projekto autoriai ir projekto vadovai yra kiti asmenys. Vėliau įtariamasis pritardavo savo paties parengtiems projektams ir išduodavo statybą ar rekonstrukciją leidžiantį dokumentą.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą už kyšininkavimą (225 str. 1 d.) asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų, už piktnaudžiavimą (228 str. 2 d.) – bauda arba laisvės atėmimu iki 7 metų, už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu (300 str. 1 d.) – bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.