Stoja į kovą su Vilniaus rajono valdytoja – LLRA-KŠS
Aš­tuo­nių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai vie­ni­ja jė­gas Vil­niaus ra­jo­ne prieš ki­tą­met vyk­sian­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Taip vi­lia­ma­si su­da­ry­ti rea­lią kon­ku­ren­ci­ją il­ga­me­tei šio ra­jo­no val­dy­to­jai Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai (LLRA-KŠS).

Konservatoriai, „valstiečiai“, dviejų „pakraipų“ liberalai, socialdemokratai, „socialdarbiečiai“, „darbiečiai“ ir „tvarkiečiai“ išplatino kreipimąsi į Vilniaus rajono gyventojus, kuriuo, be kita ko, paragino juos šioje savivaldybėje būtinai deklaruoti gyvenamąją vietą, kad galėtų balsuoti savivaldos rinkimuose.

„Raginame visus rajono gyventojus būti aktyviais savo namų šeimininkais. Galime Vilniaus rajone susikurti tokį gyvenimą, apie kokį svajojome čia apsigyvendami!“ – rašoma kreipimesi.

Politologų vertinimu, įveikti rinkimuose vienvaldę šio krašto jėgą LLRA-KŠS galimybių yra, ypač jei kitoms partijoms pavyktų suvienyti jėgas.

Naujakuriai ignoruojami

Anot Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Vilniaus rajono skyriaus vadovo Gedimino Kazėno, partijos pirmąkart taip vieningai pasirašė kreipimąsi, ragindamos Vilniaus rajono gyventojus aktyviai dalyvauti sprendžiant savas problemas ir nebūti pasyviais stebėtojais.

„Tai – ne tautinis, o pilietinis reikalas. Nesakome, kad lenkams nereikia darželių, sakome, kad lietuviams trūksta mokyklų. Siekiame paraginti gyventojus, kad, norėdami į gera pakeisti situaciją Vilniaus rajone, jie prisidėtų patys. Žmonės privalo suprasti, kad jeigu jie nebalsuos, niekas ir negerės – neatsiras darželių, mokyklų, nebus tvarkomi keliai, apšvietimas ir t. t.“, – „Lietuvos žinioms“ sakė G. Kazėnas.

Jo teigimu, pastaraisiais metais aplink Vilnių apsigyveno daug naujakurių, bet nemažai jų gyvenamąją vietą yra deklaravę sostinėje, o ne Vilniaus rajone, kur iš tikrųjų gyvena. Esą viena priežasčių, kodėl stengiamasi išlaikyti sostinės registraciją, – vaikų darželiai, kurių šalia namų nėra.

Vilniaus rajono valdžia, anot G. Kazėno, daro viską, „kad naujakuriams būtų kuo nepatogiau, sunkiau, nes jie – ne jos rinkėjai“. „Esame tarsi užburtame rate. Kai žmonės registruojasi mieste, rajone balsuoti negali“, – pažymėjo TS-LKD atstovas. Jis sutiko, kad konkuruoti su LLRA-KŠS ateinančiuose savivaldos rinkimuose nebus paprasta: vienoje pusėje – viena valdančioji partija, kitoje – aštuonios, kurių balsai išsiskaido. Tačiau G. Kazėnas mano, kad sutelkus jėgas pokyčiai įmanomi. Jis pats yra TS-LKD patvirtintas kandidatas į Vilniaus rajono merus.

Jaunimas darosi aktyvesnis

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Vilniaus rajono skyriaus pirmininko, rajono tarybos nario Roberto Duchnevičiaus teigimu, partijos rado bendrą kalbą, nes nori, kad rajono žmonių gyvenimas gerėtų. Tačiau kreipimasis pirmiausia esą skirtas naujakuriams, kuriems iš tiesų kyla nemažai problemų.

Jo akimis, įveikti rajoną valdančią LLRA-KŠS yra įmanoma. „Matome didėjantį jaunimo susidomėjimą rinkimais. Bendruomenėse labai aktyvios yra jaunos, vaikų turinčios šeimos“, – pasakojo R. Duchnevičius. Pasak jo, keičiasi ir dalies LLRA-KŠS elektorato požiūris. „Prisiminkime praėjusius savivaldos rinkimus – tik padidėjęs gyventojų skaičius lėmė, kad ši partija gavo papildomai mandatų. Tačiau, palyginti su 2011-ųjų rinkimais, ji prarado kelis tūkstančius balsų. Manau, kad ir pati LLRA-KŠS tai jaučia“, – kalbėjo socialdemokratas. Jis – LSDP kandidatas į Vilniaus rajono merus kitąmet vyksiančiuose rinkimuose.

Politikas aiškino aktyviai bendraujantis su gyventojais ir matantis visas problemas. „Žinoma, negaliu teigti, kad viskas yra blogai, taip nėra. Bet yra dalykų, kuriuos galime spręsti bendromis jėgomis. Tačiau rajono valdantieji nelinkę diskutuoti. Manau, demokratiški metodai būtų visiems į naudą“, – pažymėjo jis.

Misija įmanoma

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo Marijušo Antonovičiaus teigimu, tai, kad per praėjusius Seimo rinkimus Nemenčinės rinkimų apygardoje vyko antrasis turas, liudija, kad LLRA-KŠS pozicijos Vilniaus rajone nėra nepajudinamos. Pasak jo, jei opozicinės partijos mero rinkimuose sugebėtų iškelti vieną kandidatą arba bent jau sumažintų jų skaičių, sudarytų bendrus sąrašus, tai įveikti valdančiuosius būtų įmanoma.

M. Antonovičiaus nuomone, daugiausia šansų rinkimuose galėtų turėti LSDP, nes ji rajone veikia labai aktyviai. Jo akimis, pokyčiai, konkurencija, pliuralizmas tik paskatintų šio rajono plėtrą. „Matau, kad dabartinė valdančioji dauguma šiek tiek ignoruoja vietos lietuvių norus, interesus, kuria tam tikrą dirbtinę įtampą“, – sakė politologas. Anot jo, didžioji dalis Vilniaus rajono gyventojų, ypač lenkų, mąsto maždaug taip: „Už ką, jei ne už LLRA-KŠS balsuoti, nes juk išrinkti lietuviai gal uždarys lenkiškas mokyklas ir panašiai.“ Todėl savivaldos rinkimai, jei ir nepavyktų įveikti LLRA-KŠS kandidato į merus, galėtų sudaryti prielaidas pagausinti opozicijos frakciją rajono taryboje.

Problemų netrūksta

Minėtame kreipimesi primenama, kad Vilniaus rajonas – viena iš kelių šalies savivaldybių, kuriose gyventojų daugėja. „Šis faktas turėtų džiuginti valdininkus ir politikus bei motyvuoti juos dėti pastangas, kad naujakurių rastųsi kuo daugiau. Tam, kad taip nutiktų, būtina sudaryti sąlygas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą, sukurti efektyvų mokyklų ir darželių tinklą. Deja, dabartinei rajono valdžiai tai mažai rūpi“, – teigiama rašte.

Kaip vieną didelių problemų jo autoriai nurodo darželių ir mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalba, trūkumą. Esą rajono valdžia ignoruoja tėvų prašymus steigti tokias grupes. Todėl vienintelė galimybė daryti įtaką merijos sprendimams – deklaruoti gyvenamąją vietą rajone ir dalyvauti savivaldos rinkimuose.