Sostinės tarybos narys Sigitą Tamkevičių prilygino „vatnikui“
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Mar­kas Ada­mas Ha­rol­das sa­vo tink­la­raš­ty­je tei­gė ne­va žmo­nės ne­ga­li at­skir­ti Baž­ny­čios at­sto­vų nuo „vat­ni­kų“. Šį tei­gi­nį jis grin­džia sa­vo so­cia­li­nia­me tink­le at­lik­tu eks­pe­ri­men­tu, ku­ria­me siū­lė spė­ti dėl vie­nos ci­ta­tos.

Vilniaus tarybos narys Markas Adamas Haroldas teigė socialiniame tinkle „Facebook“ atlikęs eksperimentą – publikavo „homofobišką citatą“ ir prašė skaitytojų atspėti, kas tai parašė. Citata tokia: „Genderizmo ideologija akivaizdžiai braunasi į Lietuvą. Jos idėjų sklaidai 2017 m. EK ir kt. skyrė 378.421 eurų. Manau, reikia tik džiaugtis tais žmonėmis, kurie pastebi artėjantį didelį pavojų.“

M.A.Haroldas: „Deja, nieko nenustebins, nes toks modus operandi yra jam įprastas, kaip ir Putino troliams, tai yra standartiška.“

Socialiniame tinkle M. A. Haroldas paprašė savo sekėjų pasirinkti tarp šešių variantų. Vienas iš galimų pasirinkimų buvo „kažkoks vatnikas„.

Vatniku apsimetantys Kremliaus troliai labai gerai žino kad homofobija pritraukia daug dėmesio ir skaldo žmones itin efektyviai. Dėl to, jie aktyviai propaguoja mitus apie „Gėjropos“ propagandos tikslus, ir ta citata apie „genderizmo ideologiją“ yra jiems įprasta ir kone vadovėlinė. Jie nori silpninti Europą, jie žino, kad žmonės Rytų Europoje skeptiškai žvelgia į vakarietiškas teorijos apie homoseksualumą ir lyties savoką“, – mintis dėstė tinklaraščio autorius.

M. A. Haroldas pranešė, kad taip spėjo 11 proc. respondentų. Ir teigė, jog citata nebuvo „kažkokio vatniko„ žodžiai.

Anot iš liberalų frakcijos pasitraukusio sostinės tarybos nario, ta citata – ne demokratiškai išrinkto žmogaus, ministro arba valstybės tarnautojo, girto internauto arba Putino samdyto trolio, nors tikrai taip atrodo. Ir atskleidė: „Ta citata yra buvusio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus.“

M. A. Haroldo nuomone, kad Lietuvos katalikų dvasininkas tai pasakė, „deja, nieko nenustebins, nes toks modus operandi yra jam įprastas, kaip ir Putino troliams, tai yra standartiška.“ Tinklaraštininkas tęsė: „Dar blogiau – jis net nėra Putino trolis, jis nėra užsienio agentas, kuris siekia silpninti Tautą, jis savanoriškai ir savarankiškai platina tokius įrašus, vardan patriotizmo ir Dievo meilės. Jis nuoširdžiai galvoja, kad daro svarbų darbą Dievo malonėje Lietuvos labui. Jam net buvo suteikta Laisvės premija, t. y. kasmetinė premija, įteikiama fiziniam arba juridiniam asmeniui, nusipelniusiam laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.“

M. A. Haroldas atkreipė dėmesį, kad šiuo Lietuvos katalikų dvasininko įrašu buvo pasidalyta daugiau kaip 100 kartų, o tai, pasak jo, „Lietuvos kontekste yra didelė sklaida, pasiekianti šimtus tūkstančių žmonių“.

Sostinės tarybos narys apibendrino, kad esą jo eksperimentas rodo, jog žmonės kartais negali atskirti Bažnyčios nuo „vatnikų“, nors dauguma jo siūlytų kitų variantų surinko daugiau procentiškai spėjimų, negu šis variantas.