Sostinės taryba: senamiesčio specialusis planas pažeidžia vilniečių interesus
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tre­čia­die­nį nu­spren­dė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę bei Kul­tū­ros ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jas – mies­to val­džia pra­šo ne­tvir­tin­ti Vil­niaus se­na­mies­čio tvar­ky­mo spe­cia­lio­jo pla­no pro­jek­to.

Kultūros paveldo departamento rengtam planui taryba sako griežtai nepritarianti.

„Tokiu senamiesčio specialiuoju planu, koks jis yra dabar, iš esmės yra sustabdomos bet kokios galimybės rekonstruoti ir pertvarkyti rajone esančius pastatus – taip yra žudomas senamiesčio gyvybingumas. Dokumentas nėra parengtas detaliai, jame yra tiek faktinių klaidų, kai yra rodomi pastatai, kurių jau penkeri metai nebėra, tiek konceptualių klaidų, kai aiškiai senamiesčio struktūrą ardantys pastatai yra laikomi nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, kurie yra saugotini“, – savivaldybės pranešime cituojamas vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis.

Savivaldybės specialistai nustatė, kad specialusis planas prieštarauja galiojantiems Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonų detaliesiems planams, bendrajam miesto planui ir pažeidžia teisėtus vilniečių lūkesčius ir interesus, stabdo investicijas į senamiesčio tvarkymą.

Pasak pranešimo, savivaldybė prašo pratęsti plano svarstymą ir jį organizuoti taip, kad sostinės gyventojai, savivaldybės administracija, ekspertinės organizacijos galėtų įsitikinti, jog planas nepažeidžia teisėtų gyventojų lūkesčių, neprieštarauja viešajam interesui, užtikrina miesto darnios plėtros raidą.

Dienraštis „Lietuvos rytas“ prieš kelias savaites rašė, kad jei šis planas būtų patvirtintas, senamiestyje ir aplinkiniuose rajonuose gali visiškai apmirti bet kokios pradėtos arba planuojamos statybos, planas nuo žemės paviršiaus grasina nušluoti ir tokius statinius, kuriuose jau parduoti beveik visi butai.

Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.