Sostinėje pakvipo šiukšlėmis
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė nuo ge­gu­žės 1 die­nos bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą sos­ti­nės gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se pa­ve­dė trims at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo įmo­nėms. O ki­tos, ki­tą mė­ne­sį ne­ten­kan­čios iki šiol tu­rė­to dar­bo, jau ba­lan­džio vi­du­ry­je nu­mo­jo ran­ka į ga­lio­ju­sias su­tar­tis – pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis sos­ti­nės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ma­to, kad kau­pia­si kal­nai šiukš­lių, ku­rios kai kur ne­beiš­ve­ža­mos įpras­tu rit­mu ir gra­fi­ku.

Per dvi savaitgalio dienas nemažoje dalyje sostinės Pašilaičių gatvės daugiabučių užsikimšo ne tik šiukšlių konteineriai – pilnos ir šiukšlių šachtos nuo pat viršutinių aukštų. Įprastų šiukšliavežių, kurios sukdavo į kiemus kasdien, gatvėse šiomis dienomis nebuvo matyti. Panaši padėtis yra ir kai kuriuose kituose sostinės rajonuose.

Liko be darbo

„Manau, kad tuose rajonuose, kur keičiasi atliekų vežėjas, niekas šiukšlių ir neišveš dar porą savaičių. Įvesdama naują jų išvežimo tvarką, savivaldybė padalijo Vilniaus teritoriją į kelias dalis ir skyrė jose dirbti trims bendrovėms, o vieną iki šiol dirbusią atliekų tvarkymo įmonę paliko be darbo. Anksčiau visos vežėjos konkuravo dėl klientų, pačios sudarydavo su jais sutartis ir susirinkdavo po kelis eurus iš daugiabučių pagal sutartis. O dabar didžiausi gyvenamieji mikrorajonai paskirti prižiūrėti vienai įmonei, kitai skirtas Senamiestis, trečiai teko Naujamiestis. Tiems atliekų vežėjams, kuriems mažiau darbo liko mieste, teks važiuoti šiukšlių rinkti į Vilniaus, Šalčininkų ir Ukmergės rajonus. Jiems toks darbas bus vieni nuostoliai, taigi jie nepatenkinti“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo nepanoręs būti įvardytas vienos atliekų tvarkymo bendrovės darbuotojas.

Pasak jo, nuo gegužės sugriežtinti ir atliekų tvarkymo reikalavimai, kurie esą nepakeliami nedidelėms įmonėms.

Naujai dirbti dar tik ruošiasi

„Iki balandžio 30 dienos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teikia 4 vežėjai, o nuo gegužės šių paslaugų paslaugų nebeteiks Atliekų tvarkymo tarnyba (ATT), tačiau tai šio vežėjo neatleidžia nuo prievolių vykdymo iki balandžio 30 dienos“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vedėjas Valdas Juodis. Jis neatsakė, kaip ketinama įtikinti ATT tęsti atliekų išvežimo veiklą iki balandžio pabaigos.

Pagal senąją tvarką mišrių komunalinių atliekų vežėjai sudarydavo sutartis tiesiogiai su gyventojais. Dabar atsiranda papildomas naujas dalyvis „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA), kurį teks išlaikyti, todėl nežinia, kokį poveikį naujoji sistema padarys gyventojų kišenei.

Pasak savivaldybės atstovo, jau nuo gegužės 1 dienos sostinėje bus įdiegta nauja komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tvarka bei įvesta dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą. Planuojama įrengti naujus sveriamus atliekų konteinerius, kad vartotojai mokėtų už realų išmetamų atliekų kiekį. Taip pat mieste atsiras per 700 požeminių bei pusiau požeminių konteinerių aikštelių.

V. Juodžio teigimu, šiuo metu naujo tipo paslaugoms teikti rengiamasi: vežėjai perima vieni iš kitų konteinerius arba stato savus, juos ženklina, klijuoja lipdukus, įveda į informacinę sistemą, konteinerius priskiria konkretiems pastatams ir atliekų turėtojams.

Neteko pasirinkimo galimybės

„Lietuvos žinios“ jau rašė, kad nuo gegužės 1 dienos mišrių komunalinių atliekų vežėjai sudarys sutartis tiesiogiai su savivaldybe, o ne su gyventojais, tad mokėjimo pranešimus atliekų turėtojai gaus ne iš pastato administratoriaus ar bendrijos, o tiesiogiai iš VASA.

Suskirsčius miestą į penkias savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonas, teisę surinkti komunalines atliekas iš jų turės tik vežėjai, kuriems jos paskirtos. Savivaldybė viešojo pirkimo atviro konkurso būdu parinko tris šiukšlių vežėjus. UAB „Ecoservice“ paslaugas teiks „Verkių-Žirmūnų“, „Antakalnio-Naujosios Vilnios“ ir „Pašilaičių-Lazdynų“ zonoje. UAB „Ekonovus“ aptarnaus zoną „Naujininkai-Paneriai“, o UAB „VSA Vilnius“ – zoną „Centras“.

Nuo gegužės trys iš anksto parinktos įmonės galės teikti šiukšlių išvežimo paslaugas tik joms skirtose zonose, o gyventojai ir daugiabučius administruojančios bendrijos bei individualių namų savininkai neteks laisvės rinktis tinkamiausią paslaugos teikėją.