Šokiruojantys vaizdai: sostinės centre prie konteinerių – žiurkynas?
Po so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“ kaip vi­ru­sas pa­skli­do vaiz­do įra­šas, ku­ria­me –  ap­link Vil­niaus cen­tre esan­čių at­lie­kų kon­tei­ne­rius, sto­vin­čius ne­va ne­to­li sa­vi­val­dy­bės, vi­du­ry bal­tos die­nos ieš­ko­da­mos mais­to laks­to de­šim­tys žiur­kių. „Vil­niaus mies­to šir­dy­je“ – taip pa­va­di­no vi­deo jį nu­fil­ma­vu­si mer­gi­na.

Vaizdus užfiksavusi Elana Stankevič pasakoja, kad perpildytus šiukšlių konteinerius šioje vietoje pastebėjo maždaug prieš mėnesį. Vaizdas filmuotas dar praeitą savaitę, birželio 13 dieną. E. Stankevič pasakoja, kad nedidelėje automobilių stovėjimo aikštelėje priešais „Europos verslo“ centrą yra nedidelė erdvė su garažais.

Šalia jų vilnietė dažnai pasistato automobilį. „Tą dieną vienas tų garažų buvo atidarytas, stovėjo daug konteinerių, juose šiukšlės, šalia tų konteinerių irgi labai daug šiukšlių. Aš dar pagalvojau kaip gi iš čia niekas tų šiukšlių neišveža“, – pasakojo moteris.

„Europos verslo centras“ bei galimai minima aikštelė yra tiesiog Vilniaus miesto savivaldybės pašonėje. „Aš priėjau arčiau ir žiūriu, kad tie maišai kruta, ir tada pamačiau kiek daug ten žiurkių, todėl ir nusprendžiau jas pafilmuoti, nes labai mėgstu gyvūnus“, – juokavo moteris. Pasak vilnietės, tai ne pirmas kartas kai toje vietoje mato šiukšlių sankaupas.

„Ten dabar tokia betvarkė kažkur apie mėnesį“, – paklausta, kiek laiko pastebi perpildytus konteinerius, atsakė ji. Praėjus kelioms dienoms po to, kai ji savo „Facebook“ paskyroje išplatino šokiruojantį vaizdo įrašą, garažo patalpa buvo uždaryta. „Dabar ten liko tik du konteineriai, bet žiurkės taip ir bėgioja“, – sakė E. Stankevič

Filmuotoje medžiagoje matyti, kad ant šiukšlių konteinerių – Vilniaus miesto ženklai.

„Kur yra įvažiavimas į parkingą kitoje gatvės pusėje, ten garažai, šalia kurių stovi konteineriai, ir ten pilna žiurkių“, – pasakojo Elana Stankevič.