Skveras greta Vilniaus savivaldybės pavadintas Jono Jablonskio vardu
Šiuo me­tu be­var­džiam skve­rui ša­lia Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to sos­ti­nės po­li­ti­kai nu­spren­dė su­teik­ti kal­bi­nin­ko Jo­no Jab­lons­kio var­dą.

Šiuo metu bevardžiam skverui šalia Vilniaus savivaldybės pastato sostinės politikai nusprendė suteikti kalbininko Jono Jablonskio vardą.

Savivaldybė nurodo, kad vieta tarp Lvovo, Kalvarijų gatvių ir Konstitucijos prospekto pasirinkta ne atsitiktinai – J. Jablonskis 1904–1906 metais gyveno netoliese esančiame name Kalvarijų g. 20.

Skverą pavadinti J. Jablonskio vardu pasiūlė konservatorė, Vilniaus atminties kultūros grupės vadovė Paulė Kuzmickienė. Ji vadina kalbininką „lietuvių kalbos konstitucijos kūrėju“.

„Jonas Jablonskis yra šimtmečio, Valstybės žmogus, garbingoje Valstybės kūrėjų gretoje. Džiaugiuosi, kad skveras nuo šiol neš vilniečiams ir miesto svečiams žinią, o kitiems primins apie Vilniuje gyvenusį ir kūrusį kalbininką“, – teigė P. Kuzmickienė.

1860–1930 metais gyvenęs J. Jablonskis buvo pirmasis literatūrinę lietuvių kalbą norminęs kalbininkas. Jo veikla itin reikšminga literatūroje pereinant nuo tarmių prie bendrinės kalbos vartosenos. J. Jablonskis parašė keletą knygų, kuriose buvo nagrinėjamos lietuvių kalbos gramatikos taisyklės, redagavo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Biliūno ir kitų lietuvių rašytojų tekstus, sukūrė daugybę prigijusių lietuvių kalbos naujadarų, matematinių terminų: savaitės dienų pavadinimus, terminus kablelis, šauktukas, daugyba, dalyba.