Šiukšlių krizės Vilniuje Vilniaus savivaldybė nemato
Na­cio­na­li­nis svei­ka­tos cen­tras (NVSC) ra­gi­na Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę kuo sku­biau spręs­ti šiukš­lių ve­ži­mo prob­le­mas ir įspė­ja, kad ga­li tek­ti skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė šią in­for­ma­ci­ją ne­igia. 

Povilas Poderskis spaudos konferencijoje ketvirtadienį patikino, kad prieš kelias dienas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovai su savivaldybės įmone „VASA“ vykdytų patikrinimų metu pažeidimų nenustatė.

„Jie pritempė prie to, kad konteinerių šachtose vis tiek yra blogas kvapas, mėtosi viena kita šiukšlė. Tai tuo pagrindu ir siūlo skelbti tą ekstremalią situaciją. Situacija su atliekų išvežimu nuo gegužės 1-osios, žinoma, yra sutrikdyta reformos. Tas pereinamasis laikotarpis užsitęsė, tačiau ji yra sprendžiama ir valdoma. Prielaidų ekstremaliai situacijai sostinėje nėra ir nebus“, – teigė P. Poderskis.

Nacionalinis sveikatos centras (NVSC) ragina Vilniaus savivaldybę kuo skubiau spręsti šiukšlių vežimo problemas ir įspėja, kad gali tekti skelbti ekstremalią situaciją. Centro atstovai sako antradienį nustatę šešias problemines vietas dėl neišvežtų šiukšlių.

Į Vilniaus merą Remigijų Šimašių socialiniame tinkle „Facebook“ asmeniškai kreipėsi sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, ragindamas skubiau spręsti problemas.

Dėl problemų vežant atliekas Vilniuje kitą savaitę šaukiamas specialus Seimo Aplinkos apsaugos ir Sveikatos reikalų komitetų posėdis.

P. Poderskis bei kiti savivaldybės atstovai ministerijos ir pavaldžių įstaigų priekaištus vertina kaip nepagrįstą ir politiškai motyvuotą paniką.

„Tokiu pranešimu siekiama sukelti paniką visuomenėje, tokį ministerijos elgesį mes vertiname kaip labai neatsakingą ir politiškai motyvuotą“, – pabrėžė P. Poderskis.

Jis ragino Sveikatos apsaugos ministeriją ir jai pavaldžias įstaigas kreiptis į VASA, jei institucijoms netinka jų pačių atliekų išvežimo grafikai.

Tai, kad pažeidimų nenustatyta, tvirtino ir „VASA“ direktorius Rimantas Juknevičius.

R. Juknevičius pripažino, kad „situacija nėra normali, tačiau ji nėra ir kritinė“. Jis sako gavęs atliekų vežėjų patikinimą, kad iki savaitės pabaigos problemų neliks.

Savivaldybės atstovai tikina, kad vežėjams nevykdant įsipareigojimų, bus taikomos sankcijos, tarp jų – ir finansinės. Anot P. Poderskio, už vieną laiku neišvežtą konteinerį gali būti baudžiama 60 eurų bauda.

R. Juknevičius sako, kad po gegužės 1-osios suskirsčius Vilnių į penkias zonas, kuriose atliekas veža trys tiekėjai, „visose zonose yra šiokių tokių laikinų nesklandumų“.

Įsigaliojus naujai atliekų vežimo sistemai, nuo gegužės 1 dienos Vilnius padalintas į penkias dalis: šiaurinę, rytinę ir vakarinę zonas aptarnauja bendrovė „Ecoservice“, centrinę – „VSA Vilnius“, pietinėje dalyje dirba „Ekonovus“. Atliekų vežimo paslaugų Vilniuje nuo gegužės nebeteikia Atliekų tvarkymo tarnyba. Pasikeitus įmonių aptarnaujamoms teritorijoms, atliekų vežimo grafikams, gyventojai ėmė skųstis dėl kai kuriose vietose daugiau nei savaitę nevežamų šiukšlių.

Anot savivaldybės atstovų, daugiausia problemų kyla vežėjams prisitaikant prie naujų grafikų, taip pat dėl Atliekų tvarkymo tarnybos veiksmų, kai įmonė neišvežė dalies atliekų dar balandį.

„Tam tikrų faktų esame nustatę, kad balandžio pabaigoje buvo objektų, kuriuose nebuvo vežamos atliekos“, – tikino R. Juknevičius.

P. Poderskis sako, kad vežėjai, iki sutarčių įsigaliojimo, negalėjo tiksliai įvertinti šiukšlių kiekių bei nustatyti tinkamo grafikų dažnumo.

.