Šimtmečio vardai – vietoj sovietmečio palikimo
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga Ku­piš­kio Bro­niaus Že­ko­nio gat­vei iš­kil­min­gai bus su­teik­tas Šimt­me­čio gat­vės pa­va­di­ni­mas, o Ro­kiš­ky­je Šimt­me­čio var­du bus pa­va­din­ta Ja­ko­vo Smuš­ke­vi­čiaus aikš­tė.

Vasario 15-osios vakarą Rokiškyje, aikštėje, kurioje dar prieš trejus metus stovėjo paminklas dukart Sovietų Sąjungos didvyriui J. Smuškevičiui, vyks šviesos akcija, skirta šios aikštės atidarymui. Nuo tos akimirkos ji bus vadinama Šimtmečio vardu.

O Vasario 16-ąją, nutilus bažnyčių varpų skambesiui, Kupiškyje numatyta iškilminga Šimtmečio gatvės atidarymo ceremonija. Kupiškėnų valia taip vadinsis miesto centre esanti gatvė, turėjusi sovietmečio propagandininko B. Žekonio vardą.

Aikštė – sumažinta Lietuva

Suteikti Šimtmečio pavadinimą aikštei, kurioje nuo 1969-ųjų iki pat 2015-ųjų stovėjo paminklas stulbinamą karjerą sovietinės valdžios struktūrose padariusiam lakūnui ir politiniam vadovui J. Smuškevičiui, Rokiškio valdžios pareikalavo šiame mieste veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariai.

Pavadinimo suteikimo aikštei iniciatyvinės grupės vadovas, verslininkas Raimondas Sirgėdas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog rokiškėnų tikslas buvo ne tik įteisinti Šimtmečio aikštės pavadinimą, bet ir pasiekti, kad Nacionalinė žemės tarnyba įteisintų aikštės kontūrus, atkartojančius Lietuvos valstybės ribas.

„Taip pat norėjome, kad Šimtmečio aikštės atidarymas vyktų Vasario 16-ąją, Lietuvai švenčiant Nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį“, – pabrėžė R. Sirgėdas. Buvo sutarta iškilmes surengti vasario 15-osios vakarą, Lietuvai svarbios datos išvakarėse.

„Šimtmečio aikštės inauguraciją organizuoja mūsų krašto jaunimas“, – pridūrė verslininkas. Pasak jo, jaunieji rokiškėnai Šimtmečio aikštę ir jos kontūrus, atitinkančius Lietuvos ribas, nušvies deglais, o tose vietose, kuriose žemėlapyje pažymėti didieji Lietuvos miestai ir pats Rokiškis, uždegs laužus.

R. Sirgėdas patikino, kad šią šventę galima organizuoti, nes rajono taryba, atsižvelgusi į Rokiškio nevyriausybinių organizacijų prašymą, beveik vienbalsiai (balsuodami susilaikė tik du politikai) sausio pabaigoje vykusiame posėdyje įteisino Šimtmečio aikštės pavadinimą. Kaip bus puoselėjama Lietuvos valstybės kontūrus įgavusi aikštė, rokiškėnai spręs ateityje.

Žmones teko įtikinti

Kupiškyje ant buvusios šio krašto dailininko propagandininko B. Žekonio gatvės pastatų jau pritvirtintos lentelės, bylojančios, kad tai – Šimtmečio gatvė. Oficiali iškilminga jos pervadinimo ceremonija vyks Vasario 16-osios popietę, pasibaigus šv. mišioms Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje ir nuskambėjus Lietuvos bažnyčių varpų sąšaukai.

„Teko žmones įtikinti, kad atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį turime pasitikti atsikratę sovietmečio palikimo.“

„Neslėpsiu, pakeisti šios gatvės pavadinimą net ir šiais, demokratijos, laikais buvo sudėtinga“, – vakar „Lietuvos žinioms“ prisipažino Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas. Būtent jis inicijavo, kad Kupiškyje nebeliktų dviejų sovietmetį menančių gatvių, t. y. dailininko propagandininko B. Žekonio ir Komunistų partijos kūrėjo šiame krašte Petro Pajarskio, pavadinimų.

Meras teigė, jog prieš dvejus metus susidūrė su šiose gatvėse gyvenančių žmonių užsispyrimu, permainų baime, nesupratimu. „Teko juos įtikinti, kad atkurtos Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį turime pasitikti atsikratę sovietmečio palikimo“, – kalbėjo rajono vadovas.