Šiauliuose bėgime naikintuvų kilimo-tūpimo taku dalyvavo apie 7 tūkst. entuziastų
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ko tra­di­ci­nis bė­gi­mas nai­kin­tu­vų ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku „Run­way Run 2018“, ja­me da­ly­va­vo apie 7 tūkst. ka­rių ir ci­vi­lių.

Šis bėgimas skiriamas Lietuvos įstojimo į NATO metinėms pažymėti. Šiemet kovo 29-ąją Lietuva minėjo narystės 14-ąsias metines.

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, istorinės patrankos šūviui paskelbus bėgimą pradžią, kartu su gausiu bėgikų būriu startavo ir šiuo metu NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys Danijos karinių oro pajėgų kariai su naikintuvais F-16.

Visiems bėgimo dalyviams, sėkmingai įveikusiems tris kilometrus, įteikti atminimo suvenyrai. Gausiausios bėgikų komandos apdovanotos specialiais Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministerijos prizais.

Renginyje taip pat buvo eksponuojama karinė technika bei policijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technika ir įranga.