Senjorų socialinės globos namuose iškilmingai paminėta Laisvės gynėjų diena
Gau­siai glo­bos na­mų bend­ruo­me­nei iš­kil­min­gą kon­cer­tą do­va­no­jo Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­jaus vy­rų cho­ras „Var­pas“ (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas pro­fe­so­rius Ju­ri­jus Kal­cas, kon­cert­meis­te­rė Vil­ma Pe­čiu­ko­ny­tė, cho­ro pre­zi­den­tas Alf­re­das Ba­se­vi­čius).

Minėjimą vedęs Lietuvos žurnalistas, redaktorius, radijo diktorius Juozas Šalkauskas priminė 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius, kuomet taikūs Lietuvos žmonės drąsiai pasipriešino sovietų agresijai. Tuomet ir choras „Varpas“ savo dainomis palaikė susirinkusiuosius prie parlamento.

Koncertą tradiciškai pradėję giedodami Lietuvos himną, choras atliko meile tėvynei perpintus lietuviškus muzikos kūrinius, lietuvių liaudies dainas.

Koncerte susirinkę Senjorų socialinės globos namų gyventojai – tiesioginiai Sausio 13-osios įvykių liudytojai ir dalyviai. Vieni jų braukė liūdesio ašaras už žuvusius laisvės kovotojus, kiti didžiuodamiesi prisiminė kodėl tapome laisvi.