Seimo viešbučio aikštelėje atsivėrė smegduobė
Sei­mo vieš­bu­čio aikš­te­lė­je sos­ti­nė­je penk­ta­die­nį įgriu­vus grin­di­niui bu­vo at­si­vė­ru­si smeg­duo­bė, ji už­pil­ta. Aiš­ki­na­ma­si, ko­kios in­ci­den­to prie­žas­tys.

Nuotraukomis su įgriuva socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo parlamentaras „valstietis“ Arvydas Nekrošius.

Seimo vicekancleris Antanas Dimaitis BNS patvirtino apie incidentą ir teigė perdavęs informaciją Vilniaus miesto savivaldybės atstovams.

„Įvykis toks yra, duobė laikinai užpilta, likviduota avarinė situacija. Dabar aiškinamasi, dėl ko taip atsitiko. Laukiame informacijos iš „Vilniaus vandenų“, – BNS sakė Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Arūnas Visockas.