Seimo narys pateko į avariją
Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Po­vi­las Urb­šys penk­ta­die­nį Ra­sei­niuo­se pa­te­ko į ava­ri­ją. Anot P. Urb­šio, penk­ta­die­nio po­pie­tę Ra­sei­nių mies­te į jo vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Vol­vo V60“ va­žiuo­jant pa­grin­di­niu ke­liu ne­re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je at­si­tren­kė ki­tas au­to­mo­bi­lis „O­pel As­tra“, įva­žia­vęs iš ša­lu­ti­nio ke­lio. Pa­sta­rą­jį vai­ra­vo 89 me­tų vy­ras.

„Iš kairės pusės manęs nepraleido. Smūgis stiprokas buvo. Atsitrenkė į galinę kairę mano automobilio keleivio pusę ir apsuko mano automobilį 180 laipsnių kampu“, – BNS pasakojo Seimo narys.

Eismo įvykio dalyviai, pasak parlamentaro, sužalojimų nepatyrė.

Atvykusi policija patikrino abiejų vairuotojų blaivumą, abu vairuotojai įpūtė po nulį promilių.