Rusų disidentai ragina sostinės gatvę pervadinti Boriso Nemcovo vardu
Šian­dien Vil­niu­je opo­zi­ci­nės ru­sų bend­ruo­me­nės at­sto­vai su­ren­gė nu­žu­dy­to­jo Krem­liaus prieš­inin­ko Bo­ri­so Ne­mco­vo at­mi­ni­mo ak­ci­ją.

Į „Rusų europinį judėjimą“ susibūrę politiniai pabėgėliai raštu kreipėsi į sostinės vadovus, ragindami Latvių gatvę, kurioje yra įsikūrusi Rusijos ambasada, pavadinti Boriso Nemcovo vardu.

Kreipimąsi, kurį pasirašė judėjimo kūrėjai, aktyvistai Danilas Konstantinovas, Irina Kalmykova ir Eugenijus Titovas, teigiama, kad B. Nemcovas nužudytas buvo, nes reikėjo pašalinti vieną iš opozicijos lyderių ir tuo pačiu įbauginti visą opoziciją.

Borisas Nemcovas visada pasisakė prieš agresyvią Rusijos užsienio politiką, buvo taikaus socialinių konfliktų sprendimo šalininkas. Jis pasisakė prieš karą Čečėnijoje, taip pat prieš karą Ukrainoje, sakoma pranešime.

Kaip teigia aktyvistai, B. Nemcovas buvo nuoseklus santykių su Vakarais normalizacijos šalininkas, o šiandieninėje Rusijoje jo atminimo neįmanoma tinkamai įamžinti, nes Rusijos valdžia neleidžia to padaryti.

„Šiandien, Boriso Nemcovo žūties trečiųjų metinių proga, mes siūlome įamžinti šio žymaus politiko atminimą čia, Vilniuje. Lietuva visada palaikė demokratinę Rusiją, ir palaiko Rusijos demokratinę opoziciją. Mes prašome Vilniaus savivaldybės pavadinti vieną iš miesto gatvių Boriso Nemcovo vardu. Manome, kad geriausias variantas būtų pakeisti Latvių gatvės, kurioje įsikūrusi Rusijos ambasada, arba jos dalies pavadinimą į „Boriso Nemcovo gatvė“, – sakoma „Rusų europinio judėjimo pranešime.