Rokiškyje permainos: atleistas vicemeras ir administracijos direktorius
Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba an­tra­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių Va­le­ri­jų Ran­ce­vą bei vi­ce­me­rą Egi­di­jų Vi­li­mą.

Tai BNS patvirtino meras Antanas Vagonis.

Administracijos direktoriaus nuvertimą inicijavo persigrupavusi valdančioji dauguma. Meras naujos daugumos prašė administracijos direktorių palikti poste bent iki biudžeto patvirtinimo, bet 15 tarybos narių per balsavimą antradienį pasisakė už tai, kad buvęs „darbietis“ V. Rancevas būtų atleistas (prieš atleidimą buvo 8).

Kaip BNS sakė meras, „tvarkiečių“ deleguoto vicemero E. Vilimo atleidimą palaikė 14 tarybos narių, 8 buvo prieš, vienas biuletenis rastas sugadintas.

Anksčiau valdančiąją daugumą Rokiškyje sudarė socialdemokratai, Darbo partija ir partija „Tvarka ir teisingumas“. Kaip pasakojo meras, naująją daugumą suformavo daugiau kaip pusė tarybos narių: socialdemokratai, Laisvės sąjungos (liberalų), Liberalų sąjūdžio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai, konservatoriai.

A. Vagonis meru išrinktas būdamas Lietuvos socialdemokratų partijos nariu, bet praėjusį rudenį partiją paliko.