Remigijus Šimašius užsitraukė Aleksandro Udalcovo rūstybę: „negalėjo nebeždžioniauti“
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas pa­va­din­ti skve­rą prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Mask­vo­je nu­žu­dy­to opo­zi­cio­nie­riaus Bo­ri­so Ne­mco­vo var­du yra Va­šing­to­no bež­džio­nia­vi­mas, sa­ko am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas.

„Ši eilinė mažareikšmio politikavimo apraiška mūsų nenustebino. Ponui Šimašiui seniai niežtėjo nagai dėl skvero prie Rusijos ambasados, o kai dalį gatvės priešais Rusijos ambasadą Vašingtone pavadino B. Nemcovo vardu, jis, žinoma, negalėjo nebeždžioniauti“, – Rusijos ambasados Lietuvoje paskelbtame pareiškime teigia A. Udalcovas.

Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimu, skveras prie Rusijos ambasados Žvėryne B. Nemcovo vardu pavadintas šį trečiadienį.

Sostinės mero Remigijaus Šimašiaus teigimu, B. Nemcovas yra tapęs demokratinio judėjimo, pasipriešinimo simboliu.

Posėdyje dalyvavęs Rusijos opozicijos veikėjas žurnalistas Vladimiras Kara-Murza pabrėžė, kad Lietuvos sostinės žingsnis įamžinant B. Nemcovą svarbus, kadangi Maskva atsisako leisti įrengti net mažą atminimo ženklą ant tilto, kur buvo nužudytas opozicionierius.

R. Šimašius anksčiau svarstė, kad skvere galėtų būti įrengtas ir, pavyzdžiui, opozicionieriams skirtas suolelis ar simbolinis tiltas.

„Sakau atvirai: gaila ramaus, vaikų ir ančių pamėgto skvero, kuris dabar greičiausiai bus užtvindytas visokio plauko mero patarėjų, atstovaujančių „tikrajai demokratinei Rusijai“. O vaikai, baiminuosi, pasiklys tarp biustų ir vardais pavadintų suolelių“, – dėstė ambasadorius.

Jis tikino dar pernai R. Šimašiaus raštu paprašęs sutvarkyti skverą, išvalyti tvenkinį, užtaisyti duobes gatvėje, nes tai „gadina gražaus europietiško miesto vaizdą ir reputaciją“.

„Praėjo metai, bet ponas R. Šimašius nerado laiko..., rūpinantis demokratija Rusijoje greičiausiai neliko laiko miesto vaizdui, jį užtvindžiusioms šiukšlėms ir t. t. Tikiuosi, kad nors dabar, demonstruodamas pagarbą B. Nemcovui, jis pagaliau skirs dėmesio svarbiausioms mero pareigoms“, – svarstė diplomatas.

A. Udalcovas sako nenustebsiantis, jei „Lietuvos patriotai“, gyvenantys Maskvoje, Sankt Peterburge, Karaliaučiuje taip pat imsis iniciatyvų pavadinti vietas greta Lietuvos ambasadų „žymių lietuvių veikėjų, kovojusių už laisvę, nepriklausomybę, žmogaus teises ir demokratijos plėtrą šalyje“, vardais.

Anksčiau R. Šimašius siūlė skverui suteikti Rusijos demokratų pavadinimą, tačiau vėliau persigalvojo ir teigė pritariantis opozicinių konservatorių teiktam variantui. Iniciatyvą įamžinti būtent B. Nemcovą palaikė ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Aktyvus Rusijos opozicijos narys B. Nemcovas nušautas 2015-ųjų vasario 27-ąją Maskvoje, netoli Kremliaus. B. Nemcovas ne kartą lankėsi Lietuvoje ir buvo vienas iš aktyviausiai palaikančių lietuvius per Sausio 13-osios įvykius ir vėliau.