Remigijus Šimašius: brolių latvių gatvę paliksim ramybėje
Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius penk­ta­die­nį su­si­ti­ko su Ru­si­jos de­mo­kra­tais ap­tar­ti nu­žu­dy­to opo­zi­cio­nie­riaus Bo­ri­so Ne­mco­vo įam­ži­ni­mą. Nu­spręs­ta, jog Lat­vių gat­vės at­kar­pos, ku­rio­je įsi­kū­ru­si Ru­si­jos am­ba­sa­da, ne­per­va­dins nu­žu­dy­to opo­zi­ci­jos at­sto­vo var­du.

Vietoj gatvės – tiltelis

Socialiniame tinkle feisbuke Vilniaus meras pasidalino mintimis apie įvykusį susitikimą ir teigia, jog abi pusės sutarė latvių gatvę palikti ramybėje, o vietoj to, Boriso Nemcovo vardu pavadinti tiltelį: „Su Vilniuje gyvenančiais Rusijos demokratais aptarėme kaip pagerbti tuos mūsų kaimynus, kurie kovoja už taiką ir laisvę. Sutarėme, kad brolių Latvių gatvę reikia palikti ramybėje. Užtat skvere priešais Rusijos ambasadą galėtų atsirasti tiltelis, skirtas nužudytojo Lietuvos draugo ir Rusijos demokrato Boriso Nemcovo atminimui. Tiltas jungia. Tiltas traukia ateiti ir pabūti. Ant tilto Maskvoje buvo nušautas Borisas Nemcovas.“

Gabrielius Landsbergis: lieka Kaunas?

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų vadas Gabrielius Landsbergis greitai sureagavo į tokią Vilniaus mero poziciją, juoba, kad pačių pasiūlymas, pervadinti Latvių gatvę Kremliaus aršaus kritiko vardu, ir buvo: „Liūdnai skaičiau Vilniaus mero pasakymą, kad įamžinti Rusijos opozicijos lyderio Vilniuje nebus skubama. Suprantu, kad gal per trejus metus neatsirado tam laiko. Bet artėjant Kovo 11, švenčiant šimtmetį tikrai būtų gražu įamžinti tikro demokrato, laisvę mylinčio Lietuvos draugo vardą. Gražu būtų pakeisti gatvės pavadinimą (Latvių gatvei randant kitą puikią vietą) arba bent pervadinti skverą prie Rusijos ambasados. Borisas ir kitos Kremliaus aukos to vertos. Na, o pasiūlymas Nemcovo vardu pavadinti tiltelį per prūdą… Gerai, kad ne turėklą ar šaligatvio bordiūrą. Nejau ir šįkart teks kreiptis į Kauną?“

Patenkinti susitikimu

Lietuvoje gyvenantis Rusų Europos judėjimo direktorius Danilas Konstantinovas bei kiti opozicionieriai išreiškė dėkingumą savivaldybei dėl iniciatyvos ir sakė suprantantys, kad gatvių pavadinimams taikomi tam tikri apribojimai. Anot jo, bendruomenė dar tarsis dėl nužudyto kolegos įamžinimo būdų.

„Nežinome, koks kelias bus pasirinktas – ar bus koks nors meno objektas, simbolinis paminklas Borisui, galbūt apsiribosime skveru Rusijos demokratijai, galbūt tai bus koks nors simbolinis tiltas. Bet svarbu tai, kad Lietuvoje mes radome galimybę realizuoti šią idėją, įamžinti Boriso atminimą, ko negalime padaryti Rusijoje“, – pabrėžė jis.

Protestų ir solidarumo akcijų Rusijoje organizatorė Irina Kalmykova teigiamai įvertino B. Nemcovo tiltelio idėją.

„Jis buvo tikras demokratas, priešinosi Vladimiro Putino režimui. Tad mero pasiūlymas pastatyti nediduką tiltelį, būtent panašų į tą, kuriame įvyko žmogžudystė, man labai patiko“, – sakė ji.

Pasiūlymų neklauso

Sostinės savivaldybė yra gavusi keletą siūlymų Vilniuje įamžinti prieš trejus metus Maskvoje nužudyto B. Nemcovo atminimą. Tarp jų – ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ragino rusų opozicionieriaus vardu pavadinti Latvių gatvės atkarpą, kur įsikūrusi Rusijos ambasada, ar greta esantį bevardį skverą.

Penktadienį susitikime su Vilniaus meru žada dalyvauti Rusų Europos judėjimo direktorius Danilas Konstantinovas, blogeris Vsevolodas Černozubas, protestų ir solidarumo akcijų Rusijoje organizatorė Irina Kalmykova, buvęs „Novaja gazeta“ žurnalistas Jevgenijus Titovas, kiti.

Minėti asmenys šiuo metu gyvena Lietuvoje.

Rusijos opozicionierius B. Nemcovas buvo nušautas 2015 metų vasario 27-osios Maskvoje, netoli Kremliaus. Penki vyrai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl numanomos užsakomosios žmogžudystės įvykdymo, bet B. Nemcovo šeima ir šalininkai sako, kad nusikaltimo pėdsakai veda prie daug aukštesnio rango pareigūnų Čečėnijoje.