Remigijus Ačas lieka poste
Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ačas an­trą kar­tą per mė­ne­nį at­lai­kė bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo.

Per slaptą balsavimą ketvirtadienį už nepasitikėjimą R. Aču balsavo 11 iš 25 tarybos narių, už pasitikėjimą – vienas, kiti 13 biuletenių pripažinti sugadintais.

Dar iki slapto balsavimo posėdyje perskaitytas R. Ačo kreipimasis į policiją prašant pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo balsuojant pažymėti slapto balsavimo biuletenius. Esą tai organizavo partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas taryboje Petras Vežbavičius.

Pats P. Vežbavičius neneigė, kad vyko dalies tarybos pasitarimas dėl balsavimo, tačiau aiškino nevykdęs neleistinos veiklos.

„Tikrai aš per tą susitikimą bendruomenės salėje padalijau būtent biuletenio pavyzdį, kuris nėra paslaptyje, atspausdinau 13 egzempliorių ir padaviau, kad nesuklystume, nes yra skirtumas tarp praeito karto ir šito. Praėjusį kartą pirma buvo parašyta „pasitikiu“, o antras buvo „nepasitikiu“, dabar – „ nepasitikiu „ ir „pasitikiu“. Todėl tiesiog pasišnekėjome, ir tuo visi reikalai pasibaigė“, – teigė jis.

R. Ačo atleidimą inicijavo savivaldybės opozicija ir dalis valdančiųjų. Jam tarybos posėdyje išsakyta priekaištų dėl neva netesėtų pažadų į Raseinius pritraukti investicijų, supainiotų interesų ir kitų klausimų.

R. Ačas kaltinimus vadino dviejų pusių kova – esą varžosi dabartinė ir į valdžią besiveržianti nauja koalicija.

„VTEK nėra šventa karvė“, – taip pat sakė R. Ačas, komentuodamas jam nepalankų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą.

Etikos sargai gruodį pripažino, jog buvęs Seimo narys R. Ačas supainiojo interesus, kai birželį dalyvavo savivaldybės taryboje rengiant ir teikiant svarstyti sprendimą, tiesiogiai susijusį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Anot VTEK, R. Ačas tuo metu buvo šios asociacijos valdybos narys. Pasak VTEK, narystės sustabdymas nėra prilygintinas išstojimui iš asociacijos, kai ryšys su juridiniu asmeniu yra formaliai nutraukiamas ir asmuo praranda asociacijos įstatuose ar kituose teisės aktuose jam nustatytas asociacijos nario teises.

Taryba dėl nepasitikėjimo R. Aču balsavo ir praėjusių metų gruodžio pabaigoje, tuomet jis nepasitikėjimą atlaikė vieno balso persvara.

Administracijos vadovas yra buvęs „tvarkietis“, prieš kelerius metus jis mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas. Raseinių administracijos direktoriumi R. Ačas paskirtas 2016 metų gruodį, kai baigė savo kaip Seimo nario kadenciją.