Remigijų Šimašių pasitiko nemalonus svečias
Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tei­gia sek­ma­die­nį grį­žu­sį su vai­kais na­mo prie du­rų jį pa­si­ti­ko ne­pa­žįs­ta­mas kau­kė­tas vy­ras. Apie tai sek­ma­die­nį „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skel­bęs me­ras, pa­vie­ši­no ir vy­ro nuo­trau­ką. R. Ši­ma­šius reiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą ir tei­gė, kad nie­kas ne­tu­ri tei­sės gąs­din­ti jo šei­mos, ta­čiau į po­li­ci­ją dėl in­ci­den­to ne­si­krei­pė.

„Šiandien su vaikais grįžęs namo prie įėjimo durų radau štai tokį ufonautą, kuris turėjo man klausimų kaip merui. Apie tai, kodėl „per švelniai“ baudžiami tie, kurie mašinas parkuoja ant žolės. Į juos atsakysiu. Tačiau šiuokart tema kita. Esu labai piktas, nes niekas neturi teisės gąsdinti mano šeimos. Šeimos ramybę aš ginsiu visais būdais“, – socialiniame tinkle rašė sostinės meras.

Jis ragino klausimų turinčius piliečius atvykti kalbėtis į savivaldybę ir nevelti jo šeimos į darbo reikalus.

„Daug kas raginate kreiptis į policiją. To daryti neplanuoju. Nes ji ir taip turi daug darbo. Nes tam po kauke pasislėpusiam žmogui, panašu, ir taip bus pamoka – manau, jis tiesiog nesusiprato ką daro“, – teigė R. Šimašius.

Sostinės meras sakė pats nesijaučiąs nesaugus ir manąs, jog tai – vienkartinis atvejis.

Merui paviešinus nepažįstamojo nuotrauką, jį pagal aprangą teigė atpažinęs žurnalistas Andrius Tapinas. Pastarasis nurodė, kad šis kaukėtas vyras buvo pastebėtas vienoje iš protesto akcijų: „Facebooke kažkur yra jo profilis, kad jis užsiima anoniminiais protestais. Bet viena protestuoti ar performancą daryti gatvėje, o kita – prie žmogaus namų“.