Rasta iškasta atminimo kapsulė
Po­li­ci­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė ra­du­si sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tė­je iš­kas­tą at­mi­ni­mo kap­su­lę su lais­vės ko­vų da­ly­vių re­lik­vi­jų ap­ra­šais.

Anot pareigūnų, kapsulė pirmadienį surasta nuvykus į iškvietimą dėl muštynių pas vieną iš konflikto dalyvių.

1996 metais gimęs įtariamasis pristatytas į policijos komisariatą.

Kapsulė pirmadienio naktį buvo pavogta nuniokojus vietą, kur buvo užkastos relikvijos.

Keturios kapsulės su laisvės kovų dalyvių relikvijomis ir jų aprašais Lukiškių aikštėje palaidotos šiemet. Čia bus statomas memorialas.

Jis rekonstruotoje Lukiškių aikštėje turėjo būti pastatytas iki kitų metų gruodžio 1-osios, tačiau darbai nepradėti.