Punia vilioja turistus
Šią žie­mą bus pra­dė­tas tvar­ky­ti vie­nas gra­žiau­sių Lie­tu­vo­je XIV a. pa­bai­gos-XV a. pra­džios Pu­nios pi­lia­kal­nis (Aly­taus r.), gar­sė­jan­tis le­gen­di­ne pra­ei­ti­mi, dar va­di­na­mas Mar­gio kal­nu. Ti­ki­ma­si, jog jis taps vie­nu iš lan­ko­miau­sių ob­jek­tų mū­sų ša­ly­je.

Punios piliakalnio tvarkymo ir pritaikymo lankytojams projektų sprendinius parengė UAB „Projektavimo ir restauravimo instituto“ architektė Saulutė Domanskienė. Anot jos, numatyta atidengti piliakalnį, nuo šlaitų iškertant menkaverčius krūmus ir medžius, įrengti dvi apžvalgos aikšteles, pastatyti suoliukus, dviračių stovus, informacinius stendus, pratęsti nuo gyvenvietės iki piliakalnio vedantį grindinį, nuo jo pastatyti tiltą piliakalnio link.

„Bus kertami menkaverčiai medžiai, išvalius šlaitus, atsidengtų piliakalnis, Nemunas, šaltinis, Punelės pakrantė. Informaciniai stendai gamtovaizdžio neužgožtų, nes numatyti žemi, juose vizualiai būtų pristatomi Nemuno kilpų regioninio parko piliakalniai“, – teigė architektė.

Piliakalnio tvarkybos projekto sprendiniai derinti su 2016 m. pavasarį parengta šio piliakalnio tvarkybos koncepcija, kurią rengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Gintaras Stauskis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas Alvydas Mituzas bei Lietuvos archeologas, archeologijos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Gintautas Zabiela.

„Po pertvarkos Punia gal patekti tarp penkių labiausiai lankomų objektų Lietuvoje“, – teigė Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos direktorė Dalia Križinauskienė.

Punios piliakalnio tvarkymo darbai turėtų prasidėti šią žiemą, atlikus visus reikalingus projektavimo darbus, derinimo, viešųjų pirkimų procedūras. Tačiau siekiama, kad atvykę į Punią turistai turėtų praleisti ne vieną ir ne dvi valandas. Ne vien tik aplankytų vieną didžiausių ir gražiausių Lietuvos piliakalnių, nuo kurio atsiveria Nemunas ir Nemuno kilpų regioniniam parkui priklausantis Punios šilas, bet ir susipažintų su miesteliu.

Kiekvienas sutiktas Punios gyventojas turistams galėtų papasakoti apie Margirio pilį, 1336 m. Pilėnų mūšį ir drąsius gynėjus. Miestelyje taip pat prasideda Nemuno kilpų regioninis parkas, o Šv. Jokūbo bažnyčia yra įtraukta į piligrimų kelią.

Jau dabar Punios kaimo bendruomenės šeimininkės Dzūko pirkioje iš rupiai maltų kvietinių miltų duonkrosnėje kepa razavus blynus, kulinariniu paveldu pripažintas bulvines bandas, o nakvynei pasiūlys patogius kambarius. Asociacija „Panemunės dzūkai“ siūlo pramoginius pasivažinėjimus karieta, vienkinkiu vežimu, paprastais ir elektriniais dviračiais, pasivaikščiojimus su šiaurietiškomis lazdomis.