Prieš NATO ir eurą kurstę vyrai kol kas už grotų nesės
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas Žil­vi­ną Raz­mi­ną pri­pa­ži­no kal­tu už ne­apy­kan­tą ska­ti­nan­čių lanks­ti­nu­kų ga­mi­ni­mą, lai­ky­mą ir pla­ti­ni­mą.

Vyras nuteistas laisvės atėmimu 9 mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant vieniems metams, pranešė teismas.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė, kad Ž. Razminas padarė nesunkų nusikaltimą, ankstesnis teistumas išnykęs, buvo išplatintas didelis kiekis proklamacijų, o neapykanta kurstyta dar ir internete.

Kaip skelbė žiniasklaida, platinti lapeliai, skatinantys kovoti už tautinę ir socialistinę revoliuciją, prieš okupacinę „JAV– NATO kariuomenę“, geros valios žmones kviesti nesmurtiniu būdu priešintis valdžiai.

Klaipėdos apygardos prokuratūra skelbė, kad dar 2014 metais gauta duomenų, jog Vilniuje, Panevėžyje, Radviliškyje platinami agitaciniai politinio turinio lapeliai, vadinami proklamacijomis, kuriuose raginama kovoti už tautinę ir socialistinę revoliuciją. Be to, juose teigiama, kad referendumas dėl Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą buvo suklastotas, kad Lietuva yra Jungtinių Amerikos Valstijų kolonija. Ant namų sienų iškabintuose lapuose kritikuota Lietuvos politinė sistema, taip pat laisvosios rinkos ekonominė sistema.

Prokuratūra Šiaulių rajono gyventoją kaltino kūrus proklamacijų tekstus, juos spausdinus, platinus ir laikius. Anot pareigūnų, proklamacijose skleista neapykanta tam tikroms žmonių grupėms, siekiant jas paniekinti, įžeisti. Taip pat raginta smurtiniu būdu kėsintis į Lietuvos konstitucinę santvarką, ją pakeisti, pažeisti valstybės suverenitetą, kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę, įvykdant socialistinę revoliuciją Lietuvoje.

Informacija, kuria viešai raginta smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, skelbta ir neformalaus judėjimo, prisistatančio tautiniais socialistais nacionaldarbininkais, internetiniame tinklalapyje.

59 metų Ž. Razminas taip pat kaltintas, kad, sukūręs antikonstitucinę organizaciją, prisistatančią tautiniais socialistais nacionaldarbininkais, siekė neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką. Dėl šių kaltinimų jis buvo išteisintas.

45 metų Giedrius Grabauskas kaltintas lapelių „Tautieti“ ir „Šalin eurą“ laikymu.

49 metų Olegui Titarenkai pareikštas kaltinimas, kad jis, turėdamas tikslą platinti, taip pat gamino ir laikė minėto turinio agitacinius lapelius bei neturėdamas leidimo įgijo ir laikė šaunamąjį ginklą bei šaudmenis.

O. Titarenkai skirta subendrinta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė už abu jam inkriminuotus nusikaltimus. Bausmės vykdymas taip pat atidėtas vieniems metams. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė, kad jo veika dėl proklamacijų platinimo, atsižvelgiant į jų pagaminimo mastą, laikoma pavojinga. Be to, atsižvelgta į vyro sveikatos būklę.

G. Grabauskas visiškai išteisintas neįrodžius, kad padarė nusikalstamą veiką.

Teismas nuosprendyje pažymėjo, kad šio vyro namuose rasti tik penki agitacinio turinio lapeliai, kuriuose niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų. Du iš jų G. Grabauskas atnešė ir pareigūnams atidavė pats. Byloje nenustatyta, kad G. Grabauskas platino proklamacijas ar kūrė jų tekstus.

Nuosprendį galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.