Prie Vilniuje esančios Rusijos ambasados nori matyti Boriso Nemcovo gatvę
Kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis Vil­niaus mies­to me­rui ir ta­ry­bai pa­siū­lė Lat­vių gat­vę, esan­čią prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos, pa­va­din­ti Bo­ri­so Ne­mco­vo var­du. Va­sa­rio 27 die­ną – mi­ni­mos jo mir­ties tre­čio­sios me­ti­nės.

„Nors Vilnius visada buvo ir, tikiu, kad bus užuovėja kovojantiems už demokratišką Rusiją bei visą posovietinę erdvę, tačiau iki šiol laisvės sostinės persekiojamiems ir engiamiems kaimynams idėja nėra tinkamai įamžinta. Geriausias būdas tai padaryti būtų įamžinti Boriso Nemcovo atminimą jo vardu pervadinant Latvių gatvę, kuri veda į Rusijos Federacijos ambasadą, – sako G. Landsbergis. – Borisas Nemcovas buvo vienas tų Rusijos opozicijos lyderių, kuris ne tik tvirtai ir be kompromiso gynė vertybes, kuriomis tikėjo, bet ir visada pasisakė už demokratišką, modernią, europietišką Rusiją. Valstybę, kuri palaikytų civilizuotus santykius su savo kaimynais, nesikištų į jų vidaus politiką, nesiektų apgaule ir jėga užimti jų teritorijų“.

B. Nemcovas buvo šaltakraujiškai nužudytas visiškai šalia Kremliaus 2015 m. vasario 27 d. Iki nužudant jis rengė pažymą apie slaptus Rusijos Federacijos kariuomenės veiksmus prieš Ukrainos teritorinį vientisumą Kryme ir Rytų Ukrainoje. Tie, kurie tai padarė, tikėjosi, kad nužudydami B. Nemcovą – nužudys tiesą ir vertybes, už kurias jis stovėjo, sutriuškins demokratinę Rusijos opoziciją. Tačiau viskas įvyko priešingai – tiesa dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje aiški, o jaunų žmonių dėka demokratinė opozicija Rusijoje yra stipri ir susitelkusi kaip niekados iki šiol. B. Nemcovas ir jo auka tapo tikrų tikriausiu kovos už demokratiją Rusijoje simboliu.

2016 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rezoliuciją „Dėl Boriso Nemcovo atminimo įamžinimo“. Šioje rezoliucijoje buvo numatyta, kad savivaldybės administracija parengs visus reikiamus sprendimus B. Nemcovo atminimo įamžinimui, jo vardu bus pavadinta gatvė arba skveras. Deja, iki šiol realių veiksmų nėra imtasi, tarybos priimtos rezoliucijos idėjos neįgyvendintos ir B. Nemcovo atminimas nerado vietos Vilniaus miesto erdvėse.

Panašų simbolinį antausį Kremliui sudavė JAV: Vašingtone esančio prospekto, dabar vadinamo Viskonsino aveniu, kuriame įsikūrusi Rusijos ambasada, siūloma taip pat pavadinti Boriso nemcovo vardu. Tokį sprendimą jau priėmė 13 Vašingtono tarybos nariai, tačiau galutinį sprendimą turi priimti Kongresas.