Prie Rusijos ambasados – rinkiminis šou
Šian­dien, ko­vo 18-ąją, sek­ma­die­nį, kai Ru­si­jo­je vyks­ta pre­zi­den­to rin­ki­mai, prie šios ša­lies am­ba­sa­dos Vil­niu­je Ru­sų eu­ro­pie­tiš­kas ju­dė­ji­mas or­ga­ni­za­vo va­di­na­mą­ją al­ter­na­ty­vią rin­ki­mų apy­lin­kę. 

Organizatorių teigimu, nors balsavimas dar tik vyksta, jie jau paskelbs rezultatus. Jie tikina, kad nors Rusijos rinkimai neprognozuojami, Lietuvoje apie juos jau kai kas žinoma.

Beje, šiuo metu mūsų šalyje esantys Rusijos piliečiai prezidento rinkimuose gali balsuoti atvykę į šios šalies ambasadą Lietuvos sostinėje.

Politologai neabejoja, kad sekmadienį vyksiančiuose rinkimuose laimės ir naujai šešerių metų kadencijai Kremliuje pasiliks Vladimiras Putinas, pranešė BNS. Šių rinkimų esmė – dabartinio prezidento legitimavimas ketvirtai kadencijai, o intriga išlieka tik dėl rinkėjų aktyvumo.

V. Putinas pirmuoju valstybės asmeniu tapo 1999 metų gruodžio 31 dieną, kai tuometinio Rusijos prezidento Boriso Jelcino sprendimu buvo paskirtas Rusijos prezidento pareigas einančiu pareigūnu.

Pirmą kartą į prezidento postą V. Putinas buvo išrinktas 2000 metų kovo 26 dieną. Jis buvo perrinktas 2004 ir 2012 metais. 1999–2000 ir 2008–2012 metais V. Putinas dirbo vyriausybės vadovo poste.

2012 metais jis buvo išrinktas prezidentu šešerių metų kadencijai, pagal konstitucijos pataisas, taip pat sudarančias jam sąlygas būti išrinktam antrai šešerių metų kadencijai.