Prie Rusijos ambasados – „Pro memoria Babchenko!“
Ru­si­jos žur­na­lis­to, ra­šy­to­jo ir vi­suo­me­ni­nio vei­kė­jo Ar­ka­di­jaus Bab­čen­kos nu­žu­dy­mas Ki­je­ve šo­ki­ra­vo pa­sau­lį ir Lie­tu­vą. Vi­dur­die­nį prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je (Lat­vių g.) vyks­ta pi­ke­tas “Pro me­mo­ria Bab­chen­ko!“. 

Protesto akcija trečiadienį vyksta ir Kijeve, prie Rusijos ambasados Ukrainoje.

1977-aisiais gimęs A. Babčenka – Rusijos rašytojas ir opozicijos žurnalistas, karo korespondentas, leidėjas. 2017-ųjų vasarį A. Babčenka pranešė, kad laikinai palieka Rusiją dėl jam ir jo šeimai kilusios grėsmės. Po to jis gyveno Prahoje, vėliau – Izraelyje, nuo 2017-ųjų jis gyveno Kijeve, kur savo namuose antradienį ir buvo nušautas.

Tai – ne pirmoji pagarsėjusi žurnalisto žmogžudystė Ukrainos sostinėje per pastaruosius trejus metus. 2016-ųjų liepos 20-osios rytą Kijevo centre susprogdintas „Ukrainos tiesos“ vadovės Alionos Pritulos automobilis, kuriame buvo baltarusis žurnalistas Pavelas Šeremetas. Nepriklausomame naujienų portale „Ukrainska Pravda“ dirbęs 44 metų žurnalistas savo straipsniuose kritikavo tiek Kremliaus, tiek Kijevo politikos kursą. 2015-aisiais Kijeve, daugiabučio, kuriame gyveno, kieme buvo nužudytas žymus ukrainiečių žurnalistas Olesis Buzina.

Trečiadienį vakare paaiškėjo, kad Ukrainos specialiosios tarnybos suvaidino žurnalisto nužudymą. PLAČIAU