Prezidento A. M. Brazausko parko fontanus nuo vaikų gina policija
Ieš­ko­da­mi pra­mo­gų Kai­šia­do­rių vai­kai ir jau­ni­mas užp­lū­do pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je baig­to tvar­ky­ti pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko par­ko fon­ta­nus, iš ku­rių juos vai­ky­ti ten­ka po­li­ci­jos par­ei­gū­nams.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva šio miesto švietimo įstaigoms išsiuntinėti raštai, raginantys perspėti mažuosius bei jaunuosius kaišiadoriškius, kad šie neliptų į neseniai sutvarkyto prezidento A. M. Brazausko vardu pavadinto parko baseinus, iš kurių trykšta fontanai. Toks perspėjimas patalpintas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, artimiausiu laiku žadama lenteles su perspėjimais tvirtinti ir prie pačių fontanų.

Bijo nelaimės

„Visi džiaugiamės šiltais orais, taip pat džiaugiamės šiemet pirmą kartą prezidento A. M. Brazausko parke ištryškusiais fontanais, tačiau drauge mums baugu, kad bet kurią akimirką džiaugsmas gali baigtis nelaime“, – LŽ teigė Kaišiadorių miesto seniūnė Laima Katelevskienė.

Ji pabrėžė, jog nelaimė gali tykoti vaikų, kurių didžiausias pulkas sulipa į miesto centre esančio, neseniai atnaujinto parko sutvarkytus fontanų baseinus. „Kaišiadorių parko fontanų baseinai tikrai nepritaikyti, kad juose būtų braidoma, šokinėjama ar kitaip džiaugiamasi. Tie fontanai įrengti taip, kad jais galėtume grožėtis nelipdami į juos“, – pabrėžė seniūnė.

L. Katelevskienė teigė, jog ir jai, ir kitiems Kaišiadorių rajono savivaldybės specialistams nerimą sukėlė tai, kad vaikai baseinuose šėlioja neprižiūrimi suaugusiųjų.

„Sulipę į baseinus, iš kurių trykšta fontanai, vaikai krykštauja, stumdosi, taškosi. O juk baseino gylis – iki pusės metro. Tad paslydę ar pargriauti ir mažėliai, o ir ir vyresnėliai tikrai gali nuskęsti“, – nerimavo seniūnė.

Ji atkreipė dėmesį, jog fontanų vanduo trykšta iš purkštukų, į kuriuos taip pat galima susižeisti, išdykaujant galima sulaužyti ir pačius purkštukus. „Tiesą sakant, keli purkštukai jau sulaužyti dūkstančių vaikų, teks juos remontuoti“, – konstatavo L. Katelevskienė.

Pavojinga sveikatai

Seniūnė pabrėžė, jog atsakomybę už vaikus jaučiantiems suaugusiems neramu ir dėl fontanų baseinuose sumaniusių turkštis vaikų gyvybės, ir dėl jų sveikatos.

„Galbūt ir ne visi žino, tad noriu priminti, kad į kiekvieno baseino fontaną pilama įvairių, gana stiprių, žmonių sveikatai kenkiančių chemikalų, kurie gali sudirginti fontanuose besimaudančiųjų odą ar sukelti alerginių reakcijų bei įvairių susirgimų“, – pabrėžė L. Katelevskienė. Ji teigė nerimaujanti, kad vaikai į Kaišiadorių parko fontanų baseinus lipa apsirengę drabužiais, tuoj pat sušlampa, tad iki pareina šlapi į namus, gali sušalti, būti perpūsti vėjo ir susirgti.

„Rūpindamiesi vaikais, o ir pačiais fontanais, esame kvietę policijos pareigūnus, kurie neleido vaikams lipti į vandenį“, – teigė seniūnijos vadovė. Drauge ji pabrėžė, jog policija turi svarbesnių darbų nei saugoti fontaną nuo vaikų ir vaikus nuo vandens, tad vylėsi, kad vaikais pasirūpins tėvai ir ugdymo įstaigų pedagogai, gavę perspėjimus.

„Tiesą sakant, Kaišiadorių vaikai neturi saugios vietos maudymuisi, nes prie Kaišiadorių esantys tvenkiniai, šalia kurių paprastai poilsiaujama, neturi sutvarkytų paplūdimių“, – vaikų laisvalaikio praleidimo problemą įvardijo seniūnė. Ji pabrėžė, jog tvenkinius žadama tvarkyti, įrengti paplūdimius, tad vylėsi, kad tai padarius vaikai rinksis juos ir nebelips į parko fontanų baseinus. O už ES investicinių fondų bei Kaišiadorių rajono skirtus 750 tūkstančių eurų sutvarkytame A. M. Brazausko parke vaikai gali žaisti jiems skirtoje žaidimų aikštelėje, bėginėti šio parko sveikatingumo taku.

Kaišiadorių Algirdo Mykolo Brazausko parko fontano baseine besiturškiantys vaikai kelia rūpesčių šio rajono valdininkams.