Pravieniškėse bus ir „liukso“ kamerų
Vie­toj bend­rų ka­me­rų, ge­rai be­siel­gian­tys Pra­vie­niš­kių ka­li­niai gy­vens po ke­lis. Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se-at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je baig­ta gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­kons­truk­ci­ja: ti­ki­ma­si, kad ma­žes­nė­mis gru­pė­mis gy­ve­nan­čių ka­li­nių ne­pa­veiks ka­lė­ji­mo su­bkul­tū­ra ir jiems bus leng­viau grįž­ti į vi­suo­me­nę.

„Pats rekonstravimas, sąlygų pagerinimas yra, be abejo, svarbus nuteistiesiems ir pareigūnams, bet tai nėra pagrindinis tikslas šio projekto. (...) Esame paveldėję sovietinę infrastruktūrą, lagerinio tipo įkalinimo struktūras, kur nuteistieji laikomi didžiulėse patalpose po daug asmenų ir tai nepadeda mums užtiktini geriausios resocializacijos kokybės, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Arvydas Stankevičius. – Pagal norvegišką modelį pasirinkta įstaiga nedidelėmis kameromis po tris-keturis žmones ir neabejojame, kad šis projektas bus pirmas žingsnis sistemoje besikeičiant ir užtikrinant geresnę nuteistųjų resocializaciją.“

Trečiajame pataisos namų sektoriuje rekonstruoti trys pastatai. Vietoj maždaug 600–700 nuteistųjų, čia dabar įsikurs perpus mažiau teigiamai charakterizuojamų, dirbti nusiteikusių kalinių. Tikimasi, kad geresnės gyvenimo sąlygos jiems bus pirmas žingsnis ruošiantis gyvenimui laisvėje.

„Į patį nusikaltimą nebus fokusuojamasi, bet greičiausiai ten bus pirmą kartą teisti asmenys. Esminis požiūris bus, kad nuteistieji teigiamai žiūrėtų į resocializacijos procesą: atlikti bausmę geresnėmis sąlygomis, bet vykdyti visas pareigūnų apibrėžtas programas, norėti dirbti, judėti tuo keliu“, – sakė A. Stankevičius.

Kalėjimų departamento duomenimis, tai didžiausias per pastarąjį dešimtmetį vykdytas projektas bausmių vykdymo sistemoje. Projekto vertė – daugiau kaip 3,5 mln. eurų. Didžiąją dalį šios paramos lėšų skyrė Norvegijos vyriausybė.

Pabaigus rekonstrukciją, 360 nuteistųjų bus apgyvendinti skandinaviško tipo įkalinimo įstaigoje. Vietoj bendrabučio tipo patalpų, įrengtų sovietmečiu, kaliniams įrengtos iki 4 asmenų kameros, kitos saugumui ir efektyviam darbui su nuteistaisiais būtinos patalpos.

Taip pat šis Pravieniškių pataisos namų sektorius bus pirmasis Lietuvoje, kur naikinama ginkluota apsauga. Septyniolika šiuo metu nuteistuosius saugančių pareigūnų dirbs tiesiogiai su nuteistaisiais, o saugumą užtikrins įrengtos apsaugos sistemos.

Šiame sektoriuje ketinama įdiegti ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje gana naują nuteistųjų dinaminės priežiūros modelį, kai prižiūrėtojui priskiriami keli nuteistieji, su kuriais jis nuolat dirba.