Pradėtos rinkti lėšos poeto įamžinimui
Prieš me­tus pa­skel­bu­si sie­kį įam­žin­ti Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus (1930–2011) at­mi­ni­mą, poe­to var­du pa­va­din­ta Prie­nų vie­šo­ji bib­lio­te­ka krei­pia­si į vi­suo­me­nę pra­šy­da­ma skir­ti lė­šų šiam kil­niam rei­ka­lui.

Prieš Kalėdas atidariusi atsiskaitomąją sąskaitą, Prienų rajono savivaldybės Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka kviečia skirti lėšų šiame mieste siekiamam pastatyti J. Marcinkevičiaus įamžinimui skirtam meniniam akcentui. 2017-aisiais vykusios visuomenės apklausos parodė, jog prieniškiai norėtų, kad poetą įamžintų jam skirtas suolelis. Tačiau šiam meniniam akcentui sukurti skirtas konkursas parodė, kad Poetas bus įamžintas ne vien suoleliu.

Nugalėtojai neišrinkti

Prienų rajono savivaldybės J. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos metodininkė Dalia Bredelienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog pastatyti iš Prienų rajono kilusiam ir šio rajono garbės piliečiu išrinktam poetui Justinui Marcinkevičiui skirtą paminklą norima šiais, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio metais. Metodininkė priminė, jog prieš metus paskelbus poeto įamžinimo idėją, sulaukta nemažai norinčiųjų paremti jam skirto akcento sukūrimą ir pastatymą. „Iš pradžių buvo rinktos idėjos svarstant, kaip ir kur įamžinti didįjį kūrėją, po to vyko konkursas, kuriam menininkai pateikė siūlymus, kaip turėtų atrodyti pats meninis akcentas. O dabar, kai jau bemaž žinoma, ką menininkai sukurs, ėmėmės rinkti meninio ženklo atsiradimui reikalingas lėšas“, – teigė D. Bredelienė. Ji pabrėžė, jog lėšos poeto įamžinimui bus renkamos ir įvairių renginių bei specialių akcijų metu. Metodininkė taip pat tvirtino neabejojanti žmonių dosnumu.

Prienų rajono savivaldybės mero patarėja Jūratė Zailskienė teigė, jog paskelbus, jog J. Marcinkevičių Prienuose norima įamžinti suoleliu su atversta knyga ir šiam meniniam akcentui sukurti paskelbus konkursą, jame dalyvavo du kūrėjai. „Deja, ne vienas pasiūlymas juos vertinusiai komisijai nepasirodė vertas būti įgyvendintu“, – sakė mero patarėja. Ji pasidžiaugė, jog, nepaisant to, kad konkursas J. Marcinkevičiaus atminimo įamžinimui, galima sakyti, nepavyko, šiam poetui skirtas meninis akcentas bus statomas. „Mums, prieniškiams, J. Marcinkevičiaus įamžinimo idėją pasisiūlė padovanoti du kūrėjai – tai skulptorius Vytautas Narutis bei dizaineris Virginijus Baranauskas“, – teigė J. Zailskienė.

Bus kuriama kompozicija

Mero patarėja teigė, jog kol kas tik abstrakčiai pavaizduota dovanojamoji idėja konkurso rengėjams pasirodė ypač tinkama, tad kūrėjams parengus jos vizualizaciją, ji bus pristatoma visuomenei. „Tikimės, kad šią J. Marcinkevičiui skirto meninio akcento vizualizaciją galėsime pristatyti sausio pabaigoje Vilniuje vyksiančioje tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur“, – sakė Prienų rajono savivaldybės mero patarėja. Ji akcentavo, kad iš pateikto pasiūlymo matyti, jog J. Marcinkevičių įamžins ne vien suolelis, bet visa skulptūrinė kompozicija, užimsiantį nemažą poeto vardu pavadintos bibliotekos kiemo dalį.