Pradedamos „Dingusio Štetlo“ muziejaus statybos
Ge­gu­žės 4 d. Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Še­du­vo­je, pra­si­dės ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­čio pro­jek­to – mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis par­em­to lit­va­kų mies­te­lių is­to­ri­jos, kul­tū­ros bei at­mi­ni­mo mu­zie­jaus „Din­gęs Štet­las“ („The Lost Shtetl“ ) sta­ty­bos.

Muziejų atidaryti numatoma 2020 metų vasarą.

Žymiausių pasaulio muziejininkų ir architektų kuriamas muziejus, remdamasis Šeduvos žydų istorija, papasakos ir primins panašių miestelių išnaikintų bendruomenių istoriją. Čia bus atkurtas kažkada vienos didžiausių Europoje žydų diasporos miestelių gyvenimas.

Muziejaus architektas – žinomas suomių kūrėjas Rainer Mahlamaki iš Helsinkio „ARKLM“ studijos. Lietuvoje jam talkina Augusto Audėjaičio vadovaujama „Studija 2A“. Vidaus interjeru rūpinasi JAV kompanija „Ralph Appelbaum Associates“, sukūrusi, be kita ko, ir Vašingtono Holokausto memorialinio muziejaus interjerą. 3 tūkst. kv. metrų muziejaus statybas uždaro konkurso būdu iš 13 dalyvavusių įmonių laimėjo UAB „Agentus“. Statybų konkursui bei statybų procesui vadovauja Šveicarijos statybos audito įmonė „ECAS AG“.

Muziejaus statybų pradžios ceremonijoje dalyvaus Vyriausybės atstovai, Seimo nariai, vietos bendruomenės ir savivaldos atstovai, diplomatinio korpuso nariai.