Policininkas reikalavo 500 eurų kyšio – gavo 6000 eurų baudą
Kau­no apy­gar­dos teis­mas an­tra­die­nį kal­tu ky­ši­nin­ka­vus pri­pa­ži­no Kau­no kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ty­rė­ją Ni­ko­la­jų Ganz­diu­ką ir sky­rė jam 6 tūkst. eu­rų bau­dą. „N. Gan­dziu­ką pri­pa­žin­ti kal­tu, pa­skir­ti jam baus­mę – 160 MGL (6 tūkst. eu­rų) dy­džio bau­dą“, – pa­skel­bė by­lą na­gi­nė­jęs tei­sė­jas Gy­tis Ve­čers­kas. Iš kri­mi­na­lis­to taip pat tre­jus me­tus ati­mta tei­sė dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

Kauno apskrities policijos kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausiasis tyrėjas N. Gandziukas nuteistas, nes reikalavo kyšio, kad būtų nutrauktas ikiteisminis tyrimas.

Bylos duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu 2016 metų rugpjūtį jis kelis kartus tariamai apklausai į savo darbo kabinetą pasikvietė bendrovės, kurioje buvo įvykęs nelaimingas atsitikimas, vadovą. Jokių procesinių veiksmų neatlikęs tyrėjas tarpusavio pokalbių metu minėtą asmenį provokavo duoti kyšį.

Vėliau išsikvietęs tariamai apklausai iš jo reikalavo 1 tūkst. eurų kyšio už tai, kad jam nebūtų pranešta apie įtarimą ir ikiteisminis tyrimas būtų nutrauktas.

Žinodamas apie ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro 2017 metų sausio nutarimą bendrovės vadovą apklausti kaip liudytoją apie savo galbūt padarytą nusikalstamą veiką, N. Gandziukas pernai kovą vėl tariamai apklausai iškvietė vyrą ir savo darbo kabinete bendraudamas su juo nurodė, kad tik nuo jo sprendimo priklausys, ar jis bus apklausiamas kaip liudytojas ar įtariamasis bei vėl pareikalavo anksčiau reikalauto kyšio dalies – 500 eurų. Pareigūnas susitarė nurodytą kyšio dalį iš nukentėjusiojo priimti per kitą susitikimą.

Bendrovės vadovas dėl tokių tyrėjo veiksmų kreipėsi į teisėsaugą.

Kovo viduryje N. Gandziukas savo darbo vietoje tiesiogiai savo naudai už neteisėtą veikimą vykdant jam suteiktus įgaliojimus, už šališką ikiteisminio tyrimo atlikimą taip, kad nebūtų pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, priėmė iš teisėsaugos užduotį vykdžiusio vyro dalį reikalauto kyšio – 500 eurų, nurodydamas pinigus padėti į rašomojo stalo stalčių.

Iš karto po šio įvykio jis buvo sulaikytas.

Savo kaltės teisme pareigūnas nepripažino, o vėliau laikėsi pozicijos, esą norėjęs nukentėjusįjį apgauti.

„Nors jūs teigiate, kad įvykdėte sukčiavimą, norėjote apgauti nukentėjusįjį, teismas laiko, kad (...) reikalavote duoti kyšį ir jį priėmėte. Tai patvirtino ne tik nukentėjusysis, bet tai teismas sprendžia iš įrašų, jūsų išsakytų frazių“, – į N. Gandziuką skelbdamas nuosprendį kreipėsi teisėjas.

„Teismas laiko, kad jūs veikėte neteisėtai, atlikdamas tą ikiteisminį tyrimą“, – sakė G. Večerskas.

Kyšį N. Gandziukui davęs vyras byloje pripažintas nukentėjusiuoju, jam priteisti 500 eurų neturtinės žalos.

Prokuroras prašė pareigūnui skirti kitokią bausmę – laisvės atėmimą su atidėjimu.

16 metų policijoje dirbantis pareigūnas buvo devynis kartus skatintas, vieną kartą baustas. N. Gandziukas po to, kai buvo sulaikytas, yra nušalintas nuo pareigų. Nušalinimas jam pratęstas iki nuosprendžio įsiteisėjimo.