Policijos pareigūną nužudęs vyras turi būti gydomas priverstinai
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas tre­čia­die­nį sky­rė pri­vers­ti­nį gy­dy­mą Tel­šių ra­jo­ne už­per­nai po­li­ci­jos par­ei­gū­ną mir­ti­nai su­ža­lo­ju­siam vy­rui. Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo at­sto­vas Vy­tau­tas Jon­čas BNS sa­kė, kad by­lo­je nu­sta­ty­ta, jog as­muo ne­ga­li su­vok­ti sa­vo veiks­mų ir už juos at­sa­ky­ti.

Patrulis buvo nužudytas 2016 metų rugpjūtį. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro vyriausiasis patrulis vyko į buitinį incidentą Telšių rajone, Tryškių miestelyje. Pranešta, kad smurtaujama artimoje aplinkoje, sūnus grasina motinai, žada padegti namus.

Įtariamasis smurtautojas atvykusį pareigūną puolė peiliu ir dūrė jam į kaklą, pareigūnas nuo sužeidimų mirė įvykio vietoje.