Policija pabūgo chaotiško paminklo Lukiškių aikštėje
Anks­ty­vą ket­vir­ta­die­nio ry­tą Ge­di­mi­no pros­pek­tu ėję vil­nie­čiai ga­lė­jo nu­steb­ti: Lu­kiš­kių aikš­tės pa­kraš­ty­je at­si­ra­do dvie­jų me­trų aukš­čio nu­kirs­tą pi­ra­mi­dę pri­me­nan­tis pa­mink­las. Jo kraš­tuo­se ma­to­si į be­to­ną įspaus­ti bron­zos spal­vos ba­rel­je­fai, vaiz­duo­jan­tys spar­nuo­tą, čiup­tu­vuo­tą pa­bai­są.

Tiesa, ilgai statula nestovėjo – chaoso išsigandę pareigūnai paminklą iš aikštės nutempė, nepaisant to, kad paminklui stovėti aikštėje leidimas buvo suteiktas. Kthulhu kulto pasekėjai pasiekė, kad monumentas grįžtų į viešąją erdvę.

Paminklas Didžiajam Kthulhu / Šarūno Steckio nuotrauka

„2018 Viešpaties metais ši žemė pašvenčiama didžiajam Kthulhu“ – skelbia užrašas paminklo lentelėje, greta dar vieno įrašo nesuprantama kalba. Kthulhu – amerikiečių rašytojo Howardo Phillipso Lovecrafto (1890–1937) apsakymų personažas, gerai žinomas kiekvienam fantastikos ir siaubo literatūros mėgėjui.

Paminklą aikštėje pastatė Lietuvos fantastikos konvento „Lituanicon XXIX“ organizatoriai, kaip patys teigia, siekdami populiarinti Lietuvoje fantastinę literatūrą.

„Bet neslėpsime, Lukiškių aikštę savo akcijai pasirinkom ne atsitiktinai. Pastaruosius metus tai – tobula vieta įsikurti chaosui“, – teigia vienas konvento organizatorių, fantastų klubo „TL Draugija“ atstovas Audrius Dambrauskas. – „H.P.Lovecrafto kūriniuose Kthulhu yra senasis dievas, milijonus metų miegantis vandenyno dugne. Jo atbudimas žmonijai atneš pabaigą, o pirmieji atbudimo ženklai – visuotinis chaosas ir nesutarimai tarp žmonių. Argi ne tai matome ginčuose dėl Lukiškių aikštės?“

Vieta, kurioje stovėjo paminklas iki jį nutempiant ir į kurią jis grąžintas / Lituanicon nuotrauka

Kaip rašoma H.P.Lovecrafto apsakyme „Kthulhu šauksmas“, senasis dievas žemę valdė gerokai prieš joje atsirandant žmonėms ir yra viena iš daugybės siaubingų visatos būtybių, kurias ne tik nugalėti, bet ir suvokti žmonėms nėra įmanoma. „Šis apsakymas – klasikinis kosminio siaubo pavyzdys, vienas žinomiausių žanro atstovų. Net keista, kad tik šiais metais jis pirmą kartą pasirodė lietuviškai, leidyklos „Kitos knygos“ išleistoje H.P.Lovecrafto darbų rinktinėje.“ – pasakoja A. Dambrauskas.

"Lietuvos Policija šaunuoliai, su kultistais kovoja operatyviai. Bet Kthulhu nugalėti nelengva - paminklas vėl grįžta savo vieton!" - džiaugiasi fantastai / Lituanicon nuotrauka

Fantasto teigimu, paminklas aikštėje stovės bent kelias dienas, o dar kartą jį pamatyti galima bus gegužės 5 d. vyksiančiame Lietuvos fantastų konvente „Lituanicon XXIX“.