Policija apie grafitininko Solomono medžioklę: tai kainuoja labai daug resursų
Ne­se­niai ži­niask­lai­do­je gar­siai nu­skam­bė­jo ži­nia, kad apie de­šimt me­tų ieš­ko­ti „So­lo­mon“, „Runch“, „Gigs“, „Quaz“ ir ki­tais už­ra­šais mies­to sie­nas tep­lio­ję gra­fi­čių pie­šė­jai su­gau­ti – iš vi­so 13 as­me­nų. Pa­sak po­li­ci­jos at­sto­vų, iš pra­džių at­ro­dė, kad su­čiup­ti So­lo­mo­ną ir jo bend­ri­nin­kus bus leng­va, ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad teks iš­eik­vo­ti di­džiu­lius re­sur­sus.

„Atliktas be galo didelis analitinis darbas. Reikėjo nustatyti asmenis, kurie slypi po tais „tagais“ [parašais – LRT.lt]. <...> Iš pat pradžių atrodė, kad tai bus pakankamai lengva užduotis, tačiau, tyrimui įsibėgėjus, pamatėm, kad reikės išeikvoti daug resursų. Galiu pasidžiaugti, kad tai pavyko“, – sako Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos viršininkas Marekas Gulbinovič.

Anot pareigūno, „tagų“ autoriai nuolat keičiasi.

„Ši tema gana populiari – „tagų“ autoriai nuolat keičiasi. Yra tam tikros grupės, <...> pastaruoju metu atsiranda naujų, atvažiuoja asmenys iš kitų miestų, užsienio šalių. Kaip ir mūsų gyventojai važiuoja ten“, – sako M. Gulbinovič.

Nors toli gražu ne visi grafičių piešėjai yra suinteresuoti legaliomis vietomis, policijos atstovas primena, kad sostinėje yra vietų, kur grafičius piešti ant sienų galima teisėtai.

„Yra vietų, kur grafičių piešėjai gali išreikšti savo fantaziją, ir tokių vietų Vilniuje yra ne viena. Labai viliuosi, kad tie asmenys pasinaudos proga“, – sako policijos atstovas.