Planas Panevėžio regionui
Kaip įveik­ti re­gio­nų kon­ku­ren­cin­gu­mo iš­šū­kį ir koks pla­nas tin­ka­miau­sias Pa­ne­vė­žio kraš­tui, ba­lan­džio 5 d. bus dis­ku­tuo­ja­ma kon­fe­ren­ci­jo­je „Ža­lio­ji stra­te­gi­ja vers­lui: pla­nas Pa­ne­vė­žio re­gio­nui“.

“Luminor“ banko vyriausioji analitikė Indrė Genytė-Pikčienė konferencijoje pristatys tankėjančio pasaulio ekonomikos pulso tendencijas ir kartu su dalyviais ieškos būdų, kaip Panevėžio kraštui nelikti proveržio paraštėse. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovas papasakos apie investicijų į žaliąjį sektorių pritraukimo galimybes. Su įmone „Optimus monitus“ diskutuosime apie Olandijoje taikomą teritorijų priežiūros ir kontrolės modelį bei jo pritaikymą Lietuvoje. Panevėžio miesto savivaldybės pagrindinėje salėje vyksiančio renginio metu susitiks dar daugiau įvairių sričių ekspertų, kurie ieškos sprendimų, kaip užtikrinti šio krašto ekonominį augimą ir konkurencingą regiono ateitį. Dalyvauti konferencijoje kviečiami verslo, savivaldos, nevyriausybinių organizacijų atstovai bei visi besidomintys inovacijomis ir žaliosiomis idėjomis. Renginys nemokamas.