Piketas dėl šv. Pilypo ir Jokūbo kišimo į stiklainį
Aso­cia­ci­ja Ap­lin­kos ir pa­vel­do sau­go­ji­mo są­jū­dis ren­gia pi­ke­tą prie Vil­niaus m. sa­vi­val­dy­bės, esan­čios Vil­niu­je, Kons­ti­tu­ci­jos pr. 3, dėl pla­nų užs­ta­ty­ti vieš­bu­čiu ir biu­rais Šv. apaš­ta­lų Jo­kū­bo ir Pi­ly­po baž­ny­čią bei Lu­kiš­kių do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­samb­lį. LŽ trans­lia­vo tie­sio­giai.

Kaip teigia piketo rengėjai, tai – reakcija į savivaldybės interneto svetainėje 2018 m. kovo 16 d. paskelbtą UAB „Lords LB Asset Management“ pranešimą. „Tai, ką matome, vertiname kaip neskaidriais metodais įteisintą vandalizmą – tai ne mažiau baisu, nei vaizdai, prieš porą savaičių sukėlę didelį visuomenės pasipiktinimą socialiniuose tinkluose. Todėl piketu paraginsime Vilniaus valdžią atsipeikėti anksčiau, nei prasidėjo statybos, ir imtis konkrečių veiksmų, kad šis vandalizmas netaptų realybe. – Teigia renginio organizatoriai. – Vilniaus valdžiai priminsime, kad ji neturi permesti pelnu suinteresuotai privačiai bendrovei savo pareigos informuoti visuomenę ir atsakyti į kylančius klausimus.“

Kaip teigia organizatoriai, suplanuotos statybos prieštarauja Vilniaus miesto bendrajam planui, nes teritorija įeina į Senamiesčio griežto režimo apsaugos zoną, o tai reiškia, jog nauji pastatai šioje zonoje gali būti statomi tik „siekiant atkurti sunaikintą istorinę planinę bei erdvinę urbanistinę struktūrą arba pratęsti tradicinius erdvių struktūros formavimo principus (citata iš bendrojo plano aiškinamojo rašto).“

vilniu.lt nuotrauka

Piketo dalyviai reikalavimus žada išdėstyti rezoliucijoje, kurią norėtų įteikti gyvai pačiam Vilniaus merui Remigijui Šimašiui.

Prašytume mero ir tarybos narių susitikti su piketo dalyviais ir išklausyti jų argumentų.