Permainų vėjai Raudondvaryje įsisuks ir į oficinas
Rau­dond­va­rio dva­ro so­dy­bos an­samb­ly­je, ku­ris per­nai pri­pa­žin­tas vie­na pa­trauk­liau­sių Lie­tu­vos kul­tū­ri­nio tu­riz­mo trau­kos vie­to­vių, to­liau vyks­ta at­nau­ji­ni­mo dar­bai. Pa­va­sa­rį ke­ti­na­ma im­tis vie­no įspū­din­giau­sių Lie­tu­vos re­ne­san­so ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lų ap­lin­kos, o ru­de­nį – dvie­jų ofi­ci­nų.

Raudondvario dvaro sodybos ansamblį, apimantį 3,8 ha, sudaro atkurti rūmai, buvusios arklidės, tapusios Menų inkubatoriumi, oranžerija, kurioje veikia restoranas, ledainė (joje įsikūrė Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras), bei parko teritorija. Visa tai buvo tvarkoma įgyvendinant keturis projektus, kurių bendra vertė – per 5 mln. eurų. Daugiau kaip pusę šios sumos skyrė Kauno rajono savivaldybė.

Valerijus Makūnas: „Kai iškelsime klausimą dėl vynuogyno ir apžvalgos aikštelės įrengimo, tikriausiai bus prisiminta Gedimino pilies istorija. Taigi nelengva bus gauti pritarimą.“

Darko objekto vientisumą

Ansamblio pastatus, XVII amžiaus pradžios Lietuvos renesanso architektūros paminklą, Kauno rajono savivaldybė perėmė 2008 metais. Tačiau buvusios dvaro šiaurės ir pietų oficinos ‑ tuomečiai tarnų ar svečių gyvenamieji pastatai ‑ iki šiol priklauso privatiems asmenims. Sovietiniais laikais jiems čia buvo skirti butai.

2016-ųjų pabaigoje Kauno rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nupirkti oficinas iš gyventojų ir kompleksiškai sutvarkyti dvaro sodybos infrastruktūrą. „Šiuose pastatuose įrengti privačių asmenų butai, tačiau dabartiniai jų šeimininkai nesitvarko ir darko bendrą dvaro sodybos vaizdą. Namus, kuriuose įrengti aštuoni privačių asmenų butai, reikia rekonstruoti. Apleisti pastatai menkina bendrą dvaro sodybos įvaizdį, pažeidžia jos vientisumą ir trukdo administruoti kultūros paveldo objektą. Gyventojai jau ne kartą buvo įspėti dėl savo gyvenamojo ploto priežiūros, tačiau į perspėjimus nereaguoja ir nė kiek nesitvarko. Apleisti stogai, sudėti kultūros paveldui nebūdingi plastikiniai langai, aptrupėję laiptai. Gyventojai šildo būstus kietuoju kuru, todėl prie pastatų nuolat atsiranda krūvos malkų. Jos taip pat darko pilies parko vaizdą“, ‑ buvo rašoma sprendimo aiškinamajame rašte.

LŽ archyvo nuotrauka

Tikimasi verslininkų dėmesio

Iš savivaldybės išperkamų butų gyventojai pagal susitarimą turėtų išsikraustyti iki rugsėjo. „Šiuo metu vyksta paraiškos vieną iš oficinų pritaikyti apgyvendinimui vertinimas“, ‑ teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. Šiaurės oficinoje numatyta įkurti nedidelį viešbutį, o kuo turėtų virsti pietų oficina, merija dar nėra apsisprendusi. Jai atnaujinti ieškoma finansavimo šaltinio. „Neatmetame galimybės, kad šios oficinos imsis privatūs verslininkai“, ‑ neslėpė V. Makūnas.

Viešosios įstaigos „Raudondvario dvaras“ direktorė Sniegulė Navickienė sakė, kad pavasarį prasidės baigiamieji mažosios architektūros, amfiteatro, fontano tvarkymo darbai, bus įrengti takai, tvoros, vartai ir sanitariniai mazgai, suformuoti želdiniai.

Ateityje, gavus finansavimą, Raudondvario dvaro sodyboje ketinama įrengti vynuogyną ir apžvalgos aikštelę. „Tačiau norint išpjauti medžius teks kreiptis į Valstybės saugomų teritorijų tarnybą. Kai iškelsime klausimą dėl vynuogyno ir apžvalgos aikštelės įrengimo, tikriausiai bus prisiminta Gedimino pilies istorija. Taigi nelengva bus gauti pritarimą“, ‑ neabejojo V. Makūnas.