Pasiplaukiojimas jachta vos nesibaigė tragedija
Kur­šių ma­rio­se ap­vir­tus jach­tai, pa­sie­nie­čiai iš­gel­bė­jo tris ja plau­ku­sius ber­niu­kus ir vy­rą. Pra­mo­gau­to­jai bu­vo at­vy­kę iš Kau­no. Sek­ma­die­nį va­ka­re Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas apie in­ci­den­tą Kur­šių ma­rio­se. Pa­sie­nie­čiams bu­vo pra­neš­ta, kad ties Prei­la iš jach­tos iš­kri­to ke­li žmo­nės.

Nedelsiant iš Nidos į nurodytą vietą VSAT pareigūnai išskubėjo tarnybiniu kateriu „Boomeranger“. Ties Preila vandenyje pasieniečiai pastebėjo apvirtusią jachtą. Už maždaug pusantro šimto metrų nuo jos vandenyje buvo trys berniukai ir vyras. Gylis šioje vietoje siekia apie tris metrus.

Priplaukę kateriu „Boomeranger“ pasieniečiai iš vandens ištraukė, kaip vėliau paaiškėjo, 8-erių, 10-ties, 11-os metų berniukus bei 45-erių vyrą. Jis yra dviejų iš nepilnamečių tėvas.

Ir vaikai, ir vyras vilkėjo hidrokostiumus bei gelbėjimosi liemenes, skelbia VSAT.

Iš Kauno atvykę nelaimėliai buvo sušalę, todėl gabendami į krantą pasieniečiai juos apgobė savo kateryje turėtais pledais. Krante išgelbėtuosius VSAT pareigūnai perdavė giminaičių globon. Medikų pagalbos šįsyk neprireikė.

Atvykę policininkai nustatė, kad jachtos savininkas minėtas 45-erių kaunietis buvo blaivus. Mariose likusios apvirtusios jachtos partempimu į krantą jis užtikrino pasirūpinsiąs pats.