Pašalpų gavėjai prigamino inkilų
Vi­suo­me­nei nau­din­gus dar­bus at­lie­kan­tys Za­ra­sų ra­jo­no An­ta­liep­tės se­niū­ni­jos vy­rai at­kur­tos ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės 100-me­čiui su­meis­tra­vo 100 in­ki­lų.

Jau visai netrukus į Lietuvą parskrisiančių paukščių lauks 100 būstų, esančių Sartų-Gražutės regioninio parko Antalieptės gyventojų sodybų medžiuose. Specialius inkilus, skirtus klykuolėms, didiesiems ančiasnapiams, pelėdsakaliams, kielėms bei varnėnams ir zylėms skirtus įprastus inkilėlius sukalė antalieptiškiai, kuriems už gaunamas pašalpas savivaldybės nustatyta tvarka tenka atlikti visuomenei naudingus darbus.

Antalieptės seniūnijos seniūnas Arvidas Saulius teigė, jog įprasta, kad atliekantieji visuomenei naudingus darbus pavasariais paprastai geni medžius, vasaromis pjauna žolę, rudenį grėbia lapus, o žiemomis kasa sniegą. „Kadangi šiemet sniegas iškrito tik baigiantis žiemai, tai, kad atėjusieji padirbėti turėtų darbo, nutarėme jiems pasiūlyti gaminti inkilus“, – sakė seniūnas. Jis pabrėžė, jog šalies nepriklausomybės 100-mečio proga buvo nutarta pagaminti būtent 100 inkilų. „Pasitarę su Sartų-Gražutės regioninio parko specialistais, pasiūlėme vyrams pagaminti išskirtinius inkilus parko teritorijoje gyvenantiems paukščiams. Tad teko gaminti ir tokius inkilus, kurių aukštis 70 centimetrų, o landos skersmuo – 18 centimetrų“, – teigė A. Saulius. Pasak jo, inkilai gaminti iš medienos likučių, kuriuos padovanojo medienos įmonę turintis vietos verslininkas.

Pasak seniūno, į jo vadovaujamą seniūniją atlikti visuomenei naudingų darbų kasdien susirenka iki 20 žmonių. Inkilus gamino šeši nagingi žmonės, juokais praminti „darbščiųjų rankų būreliu“. Jie sumeistravo 99 inkilus, o 100-ąjį inkilą sukūrė ir ypatingai išgražino Antalieptėje gyvenantis medžio drožėjas Zenonas Striška. Šis inkilas įkeltas į medį, esantį šalia seniūnijos pastato, kitus inkilus išsidalijo antalieptiškiai bei išsigabeno regioninio parko darbuotojai. „Specialistai man išaiškino, jog didieji inkilai turi būti įkelti į medžius, kurie auga palinkę prie vandens telkinių. Taigi dabar, kai ežerai užšalę, pats metas tuos inkilus įkelti“, – sakė seniūnas.