Panevėžio rajono literatūrinė premija įteikta G. Bleizgiui
Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­tos Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės pre­mi­jos 30-asis lau­rea­tas Gin­ta­ras Bleiz­gys, ap­do­va­no­tas šia pre­mi­ja už kny­gą „Kar­me­lio kal­no pa­pė­dė­je“, pa­brė­žė, kad bū­tent ra­šy­da­mas ją ra­do dva­si­nę ra­my­bę.

G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skiriama už geriausią praėjusių metų grožinės literatūros kūrinį, gvildenantį moralinius ir dvasinius dalykus, keliantį humanistines, šviečiamąsias idėjas. Būtent tie klausimai svarbūs G. Petkevičaitės-Bitės kūryboje, į juos gilinasi ir šios garsios Lietuvos moters, gyvenusios Panevėžio krašte, premijos laureatas G. Bleizgys.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija skiriama už geriausią praėjusių metų grožinės literatūros kūrinį, gvildenantį moralinius ir dvasinius klausimus, keliantį humanistines, šviečiamąsias idėjas.

Knyga liudija tikėjimą

Komisijos, kuriai teko garbė išrinkti šiųmetį G. Petkevičaitės-Bitės premijos laureatą, būta itin reiklios ir kritiškos. Tačiau, kaip tikino jai vadovavęs Panevėžio rajono mero pavaduotojas Antanas Pocius, visus narius labiausiai paveikė autobiografinė G. Bleizgio knyga „Karmelio kalno papėdėje“. Ją perskaičiusieji įžvelgė būtent tai, kas rūpėjo G. Petkevičaitei-Bitei ir rūpi daugeliui mūsų. Vicemeras prisipažino, kad knygoje liudijamas autoriaus tikėjimas, jo kelias Dievo link paliko nemenką įspūdį.

Komisijos darbe dalyvavęs G. Petkevičaitės-Bitės fondo pirmininkas rašytojas Edvardas Vaičius taip pat sakė, kad skaitant G. Bleizgio kūrinį akivaizdu, jog Dievo tikėjimo klausimas knygoje iškeliamas iš esmės. Autorius nuolat pažymi, kad Dievas ir tikėjimas jam – absoliuti vertybė. „Prisipažinsiu, buvau sunerimęs, ar dera G. Bleizgio knygoje aprašytas tikėjimo liudijimas su G. Petkevičaitės-Bitės laisvamanybe“, – neslėpė E. Vaičius. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad ir G. Petkevičaitės-Bitės nuostatos byloja, ir G. Bleizgio kūrinys leidžia suprasti, jog svarbiau už viską yra žmogiškumas. E. Vaičius pridūrė: „G. Bleizgio kūryba itin jautri, tai – puiki knyga.“ Panevėžietė poetė Elvyra Pažemeckaitė atkreipė dėmesį, kad laureatas puikiai atskleidė kasdienybės filosofiją ir parodė tikinčio žmogaus kelią.

Knyga padeda nusimesti naštą

Literatūrinės premijos laureatas G. Bleizgys „Lietuvos žinioms“ teigė, jog knygoje aprašyta nemažai jo paties patirtų sunkumų. „Visa tai išgyventi man padeda mąstymas apie kiekvieno mūsų laikinumą šioje žemėje ir išėjimą į kitą pasaulį“, – kalbėjo autorius. G. Bleizgys akcentavo, kad bendraudamas su skaitytojais kaskart labai nudžiugdavo, kai šie prisipažindavo, jog perskaičius jo mintis palengvėdavo, žmonės nusimesdavo juos kankinančių problemų naštą. „Iš tiesų knyga „Karmelio kalno papėdėje“ yra autobiografinė. Gyvenimas joje aprašytas toks, kokį pats suprantu. Dalytis patirtimi, savo išgyvenimais man svarbu“, – tvirtino G. Petkevičaitės-Bitės premijos 30-asis laureatas.

Parašyti knygą „Karmelio kalno papėdėje“ autorių įkvėpė panevėžietės poetės Elenos Mezginaitės dienoraščiai. Skaitydamas juos G. Bleizgys stebėjosi poetės atvirumu, pasakojimais apie vienatvę, gyvenimo prasmės paieškas, negebėjimą prisitaikyti prie sovietmečio realybės. „Mano knyga išėjo po pusmečio – turėdamas laisvo laiko vis rašiau“, – kalbėjo autorius.

G. Bleizgiui išleisti į žmones savo kūrinį buvo nelengva. „Vis atsiranda tokių, kurie pajuokia, pakritikuoja knygoje aprašytus mano skaudulius“, – prisipažino kūrėjas. Jį neigiama žmonių reakcija gana smarkiai veikia. „Tačiau dabar, kai mano kūryba įvertinta G. Petkevičaitės-Bitės premija, jaučiu didžiulį pastiprinimą ir palaikymą“, – sakė rašytojas.

Premija – geriausiems

Vienos žymiausių XIX pabaigos – XX amžiaus pradžios asmenybių, rašytojos, visuomenininkės, švietėjos, labdarės G. Petkevičaitės-Bitės premija Panevėžio rajone pradėta teikti 1983 metais. Kūrinius ir jų autorius apdovanojimui gauti siūlo Lietuvos rašytojų sąjunga ir G. Petkevičaitės-Bitės fondas. Premija teikiama kasmet gegužės mėnesį G. Petkevičaitės-Bitės dvarelyje, esančiame Panevėžio rajone, Puziniškyje. Šios premijos laureatais yra tapę Birutė Baltrušaitytė, Vaidotas Daunys, Sigitas Geda, Romualdas Granauskas, Renata Šerelytė, Viktorija Daujotytė, Saulius Šaltenis ir kiti rašytojai.

Užs. V-438