Panevėžio merą Rytį Mykolą Račkauską teismas išteisino
Teis­mas pa­nai­ki­no Pa­ne­vė­žio mies­to me­rui Ry­čiui My­ko­lui Rač­kaus­kui ne­pa­lan­kų Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mą, juo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs in­te­re­sus.

VTEK dar pernai rugpjūtį buvo nusprendusi, kad R. M. Račkauskas pažeidė įstatymus, nes nenusišalino tarybai sprendžiant kreiptis Europos Sąjungos paramos trims miesto tvarkymo projektams įgyvendinti, nors prie šių projektų rengimo prisidėjo ir mero sūnus.

Kaip pranešė Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) atstovai, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mero skundą, pripažino, kad R. M. Račkauskas, nedalyvaudamas ir nebalsuodamas konkurso vertinimo komisijoje „nepriėmė sprendimų, kurie būtų įtakoję konkurso laimėtoją ir suteikę jo sūnui Ignui Račkauskui nematerialią naudą“.

„Atsižvelgęs į konkurso eigą bei rezultatus ir tai, kad I. Račkauskas nėra susijęs su vykusio balsavimo metu išrinktų projektų įgyvendinimu, teismas daro išvadą, kad pareiškėjui nebuvo pagrindo nusišalinti nuo šiame posėdyje vykusio balsavimo, todėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą panaikino kaip nepagrįstą“, – teigiama teismo sprendime.

Teismo sprendime taip pat pažymima, kad mero sūnus I. Račkauskas nebuvo sudaręs ilgalaikės sutarties su mažąja bendrija „Pupa – strateginė urbanistika“. Ji rengė pasiūlymus tvarkyti Panevėžio Senvagės teritoriją, poeto Juozo Čerkeso-Besparnio sodybą bei Skaistakalnio parką ir jo prieigas ir nedalyvavo tolesniuose procesuose.

Meras anksčiau yra sakęs, kad sūnus buvo vienas iš projekto rengėjų, dirbo neatlygintinai, o vėlesniuose darbuose, t. y. rengiant techninį projektą išvis nedalyvavo. R. M. Račkauskas taip pat tikino neturėjęs jokios įtakos viešojo pirkimo konkurso rezultatams.

Sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.