Pakruojyje vietiniai gyventojai autobusais bus vežami nemokamai
Pa­kruo­jo ra­jo­nas ke­ti­na įgy­ven­din­ti vie­ną iš pro­jek­to „I­dė­ja Lie­tu­vai“ pa­siū­ly­tų idė­jų – ne­mo­ka­mai vež­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais. Bi­lie­tus pirks tik at­vy­kę iš ki­tur.

Pasak Pakruojo mero Sauliaus Gegiecko, jau vasarą nemokamai važinėti galės rajono gyventojai, už simbolinį mokestį įsigiję specialią kortelę. O Pakruojyje dar pavasarį turėtų atsirasti transporto priemonių, nemokamai miestiečius vežančių į Pakruojo dvarą ar į sodus.

Mero teigimu, papildomų išlaidų dėl to savivaldybė neturės, nes jau dabar sumoka transportininkams 85 procentus kasmet patiriamų keleivių vežimo išlaidų – daugiau nei pusę milijono eurų. Ištyrus gyventojų pageidavimus ir esamų maršrutų apkrovą, turėtų pagerėti susiekimas su atokesniais, nuo rajono centro nutolusiais kaimais.