Pakruojo dvaras gavo EK apdovanojimą
Pa­kruo­jo dva­rui įteik­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ap­do­va­no­ji­mas EDEN, ski­ria­mas ma­žai ži­no­moms Eu­ro­pos tu­riz­mo vie­to­vėms, an­tra­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas.

„Neabejojame, kad Pakruojo dvaras, kurį pernai paskelbėme patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo traukos vietove, šiemet bus karščiausia turistų lankoma vietove. Dabar jis turi didelį potencialą išgarsėti ir Europoje, ypač po to, kai jam įteiktas Europos Komisijos EDEN apdovanojimas, ir Pakruojo dvaras bus pristatomas Europos mastu“, – pranešime spaudai cituojama departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Pakruojo dvaro atstovas taip pat pasirašė Briuselio deklaraciją, kad galėtų oficialiai naudoti EDEN logotipą.

Nuo 2007 metų 27 Europos šalyse išrinkta 140 patraukliausių Europos turizmo traukos vietovių. Praėjusiais metais, kai projekto tema buvo kultūrinis turizmas, Europoje išrinkta 18 EDEN vietovių tokiose šalyse kaip Malta, Kroatija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Suomija ar Belgija.

Lietuvoje pernai sulaukta 33 paraiškų iš skirtingų šalies regionų.

Pakruojo dvaru vadinamas klasicistinio stiliaus dvaras yra didžiausias Lietuvoje. Rašytiniuose šaltiniuose jis pirmą kartą paminėtas 1531 metais.