NŽT Ačams grasina baudomis: užtvėrė valstybės žemę
Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) nu­sta­tė, kad gre­ta Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Re­mi­gi­jaus Ačo bei jo su­tuok­ti­nės, Sei­mo „vals­tie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vės Vi­dos Ačie­nės skly­pų Ra­sei­nių ra­jo­ne yra užim­ta vals­ty­bės že­mė, skel­bia 15min.lt.

Patikrinimą greta sodybos atlikusi NŽT rado aptvertos valstybės žemės, surašė nurodymą atlaisvinti užimtą teritoriją, įspėjo apie gresiančias baudas. Tarnyba BNS patvirtino, jog atlikus patikrinimą po gauto skundo nustatyta, kad greta privačių sklypų užimti ir daugiau nei septyni arai valstybinės žemės.

R. Ačas portalui pripažino, kad jo sklype užtverta ir dalis valstybės žemės, bei tikino, kad tvoros reikėjo dėl eismo saugumo, nes kieme planuoja laikyti naminius gyvūnus. Politikas sprendimą žada skųsti teismui.