Numatyta plėsti Arklio muziejų
Vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je Anykš­čių ra­jo­ne Niū­ro­ny­se esan­tis Ark­lio mu­zie­jus nu­ta­rė plės­tis ir tap­ti iš­ti­si­niu gat­vi­niu kai­mu.

Gavęs Anykščių rajono savivaldybės tarybos pritarimą, Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus už savo lėšas muziejaus padaliniui Arklio muziejui žada pirkti XX amžiaus pradžios klojimą. Klojimas taptų 19-uoju Arklio muziejui priklausančiu pastatu, o jame būtų rengiamos parodos, vyktų edukacijos ir konferencijos bei kiti muziejaus renginiai.

1978-aisiais agronomų Petro Vasinausko ir Antano Puodžiuko įkurtam Arklio muziejui šiemet 40-mt. Įžengdamas į penktąją gyvavimo dešimtmetį muziejus nutarė plėstis ir tapti ištisiniu gatviniu kaimu. Dėl to, Anykščių rajono valdžiai pritarus, iš privataus asmens bus perkamas klojimas. „Taigi, nupirkus jį, Niūronių kaimo gatvė, kuria muziejaus lankytojai su džiaugsmu važiuoja arklių tempiamu vežimu, eis per muziejaus valdas“, – teigė Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukauskui vadovaujantis Antanas Verbickas. Jis pabrėžė, jog iš pat pradžių Arklio muziejus ir buvo įkurtas dabar norimame pirkti, kitados ūkininkui priklausiusiame, vėliau nacionalizuotame, o atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę vėl savininkams grąžintame klojime. Muziejaus vadovas pabrėžė, jog per 40 gyvavimo metų Arklio muziejus yra įsigijęs net 18 įvairių pastatų, kurių nemažai – etnografiniai. Visuose juose verda muziejinis gyvenimas.

„Manau, kad labiausiai į Arklio muziejų žmones traukia patys arkliai. Tiesa, pats muziejus arklių neturi, tačiau juos augina netoli šio muziejaus įsikūrę privatūs asmenys, kurių arkliai vežioja muziejaus lankytojus, yra galimybė tais arkliais pajodinėti aptvare ar leistis į žygį Niūronių apylinkėmis“, – sakė A. Verbickas. Jis teigė, jog lankytojams neabejotinai įdomūs ir visi eksponatai, susiję su arklininkyste. Muziejaus vadovas pabrėžė: „Juk šis muziejus ir įkurtas tais laikais, kai arklius jau baigė išstumti traktoriai, o jo įkūrėjams buvo svarbu, kad arkliai, jų dirbti darbai nebūtų pamiršt“. Jis sakė, kad todėl drauge su klojimu norima pirkti ir pusę hektaro žemės, skirtos demonstruoti kaip vyksta arimas arkliais. A. Verbicku teigimu, Lietuvoje jau, ko gero, nebedaug žmonių, mačiusių šį darbą.

Muziejaus vadovas atkreipė dėmesį, jog į Arklio muziejų atvykę lankytojai turi galimybę austi, išsikepti duonos, o štai įsigijus klojimą, jame numatyta įrengti dar ir vadinamąjį lino kelią, tad lankytojai turės galimybę šukuoti linus, verpti bei nueiti kitą kelią, iki linams tampant audiniu.