Nori gyventi Klaipėdos rajono savivaldybėje
Pa­na­šu, kad Klai­pė­dos ra­jo­no val­džios pla­nai keis­ti Sa­vi­val­dy­bės pa­va­di­ni­mą ir ją va­din­ti Gargž­dų sa­vi­val­dy­be pa­ti­ria fias­ko.

Nors savaitgalį vykusioje visuotinėje apklausoje dalyvavo ir nedidelis procentas gyventojų, tačiau didžioji dalis dalyvavusiųjų pasisakė prieš tokį žingsnį.

„Kaip gyventojai yra pripratę – taip jiems ir gerai. Ką dabar darysime? Tiesiog pateiksime Tarybai apklausos rezultatus ir tiek. Žinoma, bet kuris politikas turi teisę vis tiek siūlyti keisti pavadinimą, bet iš ankstesnių pokalbių supratau, kad daugelis Tarybos narių mieliau atsižvelgs į gyventojų nuomonę, nei eis prieš ją“, – vakar sakė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretorė Rūta Zubienė informavo, kad iš viso per tris dienas savo nuomonę atėjo pareikšti 2 434 turintys balsavimo teisę gyventojai. Tai sudaro tik 5,61 proc. visų rajono gyventojų.

Priminsime, kad, pagal įstatymą, tam, kad visuotinė apklausa būtų įvykusi, reikėjo, kad joje dalyvautų bent 15 proc. gyventojų.

„Kiek pats savaitgalį bendravau su gyventojais, girdėjau priekaištų, kad jiems trūko informacijos, kad vyksta tokia apklausa. Esą gal todėl tiek mažai jų ir atėjo. Bet, atrodo, informavome pakankamai. Juk kiekvienam į namus biuletenio neatveši“, – svarstė S. Karbauskas.

Suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo, kad didžioji dalis apklausos dalyvių – 1 870 gyventojų, arba 76,82 proc., nepritaria planams keisti Klaipėdos rajono savivaldybės pavadinimą, o 554 gyventojai, arba 22,76 proc., sutiktų, kad būtų žengtas šis žingsnis.

„Buvo ir negaliojančių biuletenių“, – paaiškino komisijos pirmininkė.

Aktyviausiai apklausoje dalyvavo Priekulės seniūnijos gyventojai. Čia savo nuomonę atėjo išsakyti 13,99 proc. gyventojų. Pasyviausi buvo Kretingalės seniūnijos atstovai – čia apklausoje dalyvavo vos 2, 2 proc. galinčiųjų balsuoti.

Priminsime, kad šios apklausos rezultatai – rekomendacinio pobūdžio. Tokia apklausa rajone buvo surengta pirmą kartą.

S. Karbauskas atmeta bet kokius viešojoje erdvėje pasirodžiusius priekaištus, kad tik tuščiai buvo iššvaistyti pinigai.

„Manau, kad toks pasitarimas su gyventojais labai reikalingas. Įgijome geros praktikos, kaip rengti tokias apklausas. Todėl vertinu tai ne kaip išlaidas, o kaip gerą pamoką“, – sakė S. Karbauskas.

Jo duomenimis, visuotinei apklausai surengti prireikė 9 tūkst. eurų.