Nepriklausomybės 100-metį nori švęsti be politruko
Ini­cia­ty­vi­nė ro­kiš­kė­nų gru­pė rei­ka­lau­ja, kad ra­jo­no val­džia ne­be­vil­kin­tų šia­me mies­te esan­čios du­kart So­vie­tų Są­jun­gos did­vy­rio Ja­ko­vo Smuš­ke­vi­čiaus aikš­tės pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo klau­si­mo.

Rokiškėnų grupė Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui įamžinti (joje susibūrę pedagogų, kultūros darbuotojų, politinių kalinių bei tremtinių, verslo bendruomenių lyderiai) kreipėsi į šio rajono valdžią reikalaudama pagaliau pakeisti vienos centrinių miesto aikščių, iki šiol oficialiai vadinamos propagandininko politruko Jakovo Smuškevičiaus vardu, pavadinimą. Nepriklausomoje Lietuvoje Teatro vardą turėjusiai aikštei J. Smuškevičiaus pavadinimas suteiktas ten pastačius jam paminklą.

Iniciatyvinės grupės atstovai siūlo Jakovo Smuškevičiaus aikštę pavadinti Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio aikšte.

Po ilgų diskusijų prieš dvejus metus paminklas šiam sovietų karo aviacijos vadui ir garsiam sistemos ideologui buvo iškeldintas ir atiduotas į Rokiškio krašto muziejaus fondus. Tačiau aikštės pavadinimas nepakeistas iki šiol.

Ragina sekti protėviais

Vienas iš iniciatyvinės grupės narių, rokiškėnas dailininkas ir pedagogas Arūnas Augutis „Lietuvos žinioms“ apgailestavo, kad Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui Rokiškyje nenumatyta kurti jokių išskirtinę išliekamąją vertę turinčių akcentų. „Girdime siūlymą pastatyti paminklą Rokiškio dvaro savininkui grafui Ignotui Tyzenhauzui. Tačiau pirma turime pakeisti aikštės, įamžinusios Sovietų Sąjungos didvyrį, pavadinimą, o jau tada statyti paminklą Napoleono laikų asmeniui“, – sakė A. Augutis. Jis teigė, jog iniciatyvinės grupės atstovai siūlo J. Smuškevičiaus aikštę pavadinti Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio aikšte. „Toks aikštei suteiktas vardas būtų mūsų senelių bei prosenelių pastangų ir siekių tąsa. Juk jie 1931-aisiais, pasaulinės ekonomikos krizės metais, centrinėje Rokiškio aikštėje pastatė Roberto Antinio sukurtą paminklą Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio proga“, – priminė dailininkas ir pedagogas.

A. Augutis pabrėžė, kad 1928-aisiais minint šalies Nepriklausomybės 10-metį tai progai skirto paminklo nespėta pastatyti, tačiau rokiškėnai nenuleido rankų, rinko lėšas ir po trejų metų jis buvo iškilmingai atidengtas. Iniciatyvinės grupės nario nuomone, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio vardu pavadinta aikštė turėtų būti pertvarkyta, joje galėtų atsirasti meninis akcentas, į kurį pažvelgę matytume Lietuvos kontūrus. Anot jo, keisti šios aikštės pavadinimo Rokiškio rajono valdžia nesiūlė nė karto, tačiau jos iniciatyva buvo parengtas aikštės atnaujinimo projektas. „Jo autoriai buvo sumanę ten statyti saulės laikrodį, bet prieš tai iškirsti didžiulius joje augančius maumedžius“, – sakė A. Augutis. Rokiškėnai pasipriešino tokiam aikštės „sutvarkymui“, tad ji taip ir liko apleista, primenanti sovietmetį.

Reikės postūmio

Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis „Lietuvos žinioms“ tvirtino, kad būtent jo iniciatyva J. Smuškevičiaus aikštėje neliko šio Sovietų Sąjungos didvyrio paminklo. Be to, susikirtus jo ir kitų Socialdemokratų partijos atstovų nuomonėms dėl J. Smuškevičiaus paminklo iškėlimo bei kitų rajonui svarbių klausimų, jis ryžosi pasitraukti iš šios partijos gretų ir tapo nepartinis. „Dabar, žinoma, esu už tai, kad nebeliktų ir J. Smuškevičiaus aikštės pavadinimo. Tačiau turime gerai apsvarstyti, kaip reikėtų pavadinti aikštę ir kokia ji bus ateityje“, – sakė meras. A. Vagonis pasakojo jau susisiekęs su skulptoriumi Robertu Antiniu jaunesniuoju ir jo teiravęsis, kaip galėtų atrodyti dabartinė J. Smuškevičiaus aikštė. „Skulptoriaus nuomone, vertėtų gerai pasvarstyti, padiskutuoti apie naująjį aikštės pavadinimą ir būsimą jos vaizdą“, – sakė meras.

Rokiškio verslo klubo viceprezidento ir šio rajono tarybos nario Irmanto Tarvydžio teigimu, vietos verslininkai taip pat siekia, kad jų mieste nebeliktų J. Smuškevičiaus vardu pavadintos aikštės. „Tačiau šis klausimas stringa valdžios koridoriuose – ne vienas mano kolega Rokiškio rajono taryboje į aikštės pavadinimo keitimą žvelgia pernelyg atsargiai“, – pasakojo I. Tarvydis. Jis neabejojo, kad prireiks nemažo postūmio, kad dabartinė J. Smuškevičiaus aikštė turėtų naują vardą. „Jai suteikti Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio vardą – vienas geriausių sumanymų“, – neabejojo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys.