Nemokama stovykla vaikų darželyje
Ne­mo­ka­mos va­sa­ros sto­vyk­los vai­kams Pa­ne­vė­žio mies­to ir ra­jo­no bib­lio­te­ko­se jau ta­po įpras­tu reiš­ki­niu, o šį­met at­os­to­gau­jan­čius vai­kus pa­kvie­tė ir vie­nas lop­še­lis-dar­že­lis.

Pusšimtis Panevėžio miesto Pilėnų mikrorajono vaikų šiuo metu lanko dviejų savaičių dieninę vasaros stovyklą šio miesto „Žilvičio“ lopšelyje-darželyje. Kiti pora šimtų vaikų skuba į mėnesio trukmės stovyklas, rengiamas penkių Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialų. Rengėjų teigimu, nemokamų stovyklų poreikis – didžiulis, vaikai į jas tiesiog plūsta.

Darželyje – pusšimtis stovyklautojų

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Lina Budreikaitė pirmąkart ikimokyklinio ugdymo įstaigoje surengtą nemokamą vaikų dienos stovyklą vadina savotišku eksperimentu. „To visų pirma ėmėmės norėdami, kad iš mūsų darželio į mokyklas išėję vaikai užsuktų pas mus, bendrautų su lopšelį-darželį tebelankančiais mažyliais. Taip formuotųsi draugystės ryšiai, kurtųsi bendruomenė“, – teigė L. Budreikaitė. Dabar, prižiūrimi dviejų auklėtojų bei dviejų auklėtojų padėjėjų, stovyklą lanko 50 vaikų nuo penkerių iki devynerių metų.

Rengiantis stovykloje dirbti su šiais 50 vaikų, teko nemažai paplušėti. Auklėtojos iš namų atsinešė palapines bei pripučiamus vandens baseinus, ruošėsi įvairiai užimti vaikus. „Pavyzdžiui, tvyrant karščiui stovyklautojams buvo surengtas vandens mūšis“, – sakė L. Budreikaitė. Taip pat buvo parūpinta molio, tad vaikai buvo pakviesti lipdyti, fotografavo vienas kitą ar gamtą ir turėjo kitokios įdomios veiklos. Dviejų savaičių dieninę stovyklą užbaigs vaikų išvyka į Panevėžio rajone esantį stumbryną. „Ši kelionė kainuos maždaug tiek, kiek visai stovyklai surengti buvo skirta lėšų iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto – 180 eurų“, – teigė lopšelio-darželio direktorė.

Suteikė prasmingą laisvalaikį

Maždaug 200 vaikų šiuo metu stovyklauja dienos stovyklose, surengtose penkiuose Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose. Bibliotekos vadovė Loreta Breskienė priminė, kad Panevėžio bibliotekininkai buvo pirmieji šalyje, kurie prieš 15 metų į bibliotekas stovyklauti pakvietė vaikus. Iki tol šie dienų dienas leido bibliotekose prie kompiuterių, tad norėta jiems suteikti prasmingą laisvalaikį. „Dabar jau turime daugiau kaip dešimties metų dieninių stovyklų organizavimo patirtį ir pastebime, kad vaikai tampa vis reiklesni, tad norint juos sudominti reikia vis daugiau pastangų“, – teigė bibliotekos vadovė.

Kiekvienas iš penkių Panevėžio viešosios bibliotekos filialų mėnesį trunkančioms vaikų vasaros stovykloms rengti gavo šiek tiek daugiau nei po 300 eurų. Su vaikais dirba pačios bibliotekininkės, nes savanorių šiemet neatsirado. Vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda“ darbuotoja Vaida Stumbrytė teigė, kad čia susirenka pusšimtis stovyklautojų. „Mūsų stovyklos vaikai už nuotaikingus piešinius laimėjo nemokamą batuto nuomą, tad galėjo šėlti ant jo prie bibliotekos“, – sakė bibliotekininkė. Be to, stovyklaujantys vaikai dalyvauja edukacinėse programose, išvykose po Panevėžį, jiems numatyta pramoginė kelionė į Anykščius.

Reikia ir kaimo vaikams

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka dienos stovyklas vaikams rengia jau šešerius metus. Velžio filialo bibliotekininkė Birutė Kronienė tvirtino, kad šiemet vasaros stovyklos vyksta arba vyks šešiuose bibliotekos filialuose, juose numatyta užimti per šimtą vaikų. „Filialai įsikūrę kaimiškosiose vietovėse, bet kaimo vaikai bibliotekų rengiamas stovyklas taip pat noriai lanko. Neabejoju, kad mums lankytojų netrūktų net ir tada, jei stovyklos būtų organizuojamos visą vasarą“, – sakė B. Kronienė. Ji su stovyklaujančiais vaikais rengė išvykas, žaidė senovinius tautinius žaidimus, kepė bandeles ir sugalvojo kitokios veiklos. Taip pat Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka vaikams organizavo stacionarią sveikatingumo stovyklą. Ji vyko knygnešių veikla garsėjusioje sodyboje Panevėžio rajone, Ustronėje.