Nemokama kelionė į Suomiją kelininkui atsirūgo
„Ke­lių prie­žiū­ros“ Tau­ra­gės pa­da­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sta­sys Bū­rė pa­žei­dė įsta­ty­mą, kai į Suo­mi­ją vy­ko už bend­ro­vės, su ku­ria pa­da­li­nys su­da­rė su­tar­tį, lė­šas.

Kaip trečiadienį pranešė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), trečiadienio posėdyje vienbalsiai nusprendė, kad direktoriaus pavaduotojas pažeidė reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimą priimti interesų konfliktą keliančias dovanas.

Tyrimas atliktas gavus tuometės valstybės įmonės „Tauragės regiono keliai“ pranešimą. Tiriant nustatyta, kad, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas 2016 metų gegužės pradžioje S. Būrė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl kelių perlaidų pirkimo su bendrove „Viacon Baltic“, o po dviejų savaičių dalyvavo šios bendrovės lėšomis organizuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

Pasak VTEK, tyrimo medžiaga rodo, kad dar prieš pasirašydamas sutartį su šia bendrove, S. Būrė jau buvo nusprendęs vykti į minimą kelionę.

„S.Būrės privatus interesas šiuo atveju siejamas su jo moraliniu įsipareigojimu, atsiradusiu priėmus UAB „Viacon Baltic“ kvietimą dalyvauti minėtoje kelionėje į Suomiją. Taigi jis privalėjo imtis aktyvių veiksmų interesų konfliktui išvengti ir nepriimti siūlymo dalyvauti bendrovės organizuojamoje kelionėje. Tačiau jis to nepadarė ir, pasirašydamas minėtąją sutartį, veikė interesų konflikto situacijoje“, – nurodo VTEK.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl S. Būrės elgesio nedeklaravus gautos dovanos. Tiriant nustatyta, kad S. Būrei buvo padengtos ir kelionės išlaidos, susijusios su automobilio nuoma bei kelto bilietais, tačiau neįmanoma nustatyti, kelių asmenų išlaidos, nurodytos sąskaitoje, buvo dengtos, todėl neaišku, kokia suma teko ir S. Būrei.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.