Nelaimė įvyko galimai dėl darbo saugos pažeidimų
Pir­ma­die­nį įvy­ku­sios ne­lai­mės, kai va­ly­da­mi snie­gą žu­vo du „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dar­buo­to­jai, ap­lin­ky­bės bus iš­tir­tos, ti­ki­na įmo­nės va­do­vas. Man­tas Bar­tuš­ka sa­ko, kad šios ap­lin­ky­bės jam at­ro­do keis­tai.

„Šiandien (pirmadienį – BNS) ryte du darbuotojai išėjo atlikti savo funkcijų, kaip ir kiekvieną dieną. Šiandien nebuvo išskirtinių oro sąlygų, buvo profilaktiškai valomas sniegas. Du darbuotojai turėjo didelį darbo stažą – vienas dirbo 19, kitas 25 metus. Šiuo metu aplinkybės tiriamos, sieksime, kad visos detalės būtų išanalizuotos, jei būtų rasti neatitikimai, sieksime atsakomybės“, – pirmadienį spaudos konferencijoje kalbėjo M. Bartuška.

„Šis incidentas įvyko pamainos pradžioje, žmonės buvo patyrę. Aplinkybės yra keistos ir mes jas išanalizuosime“, – pridūrė „Lietuvos geležinkelių“ vadovas.

Pasak jo, traukinį vairavęs mašinistas po nelaimės buvo išleistas namo, jam ir žuvusių darbuotojų šeimoms suteikta psichologinė pagalba.

„Eismas vyko nedideliu greičiu, iki 25 km/h, kai leistinas greitis stotyse yra iki 40 km/h. (...) Net ir tokiu greičiu traukinio stabdymo greitis yra 200 metrų“, – įvykio aplinkybes komentavo M. Bartuška.

Kalti saugos reikalavimai?

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika BNS sakė neatsimenantis atvejo, kad darbe žūtų iš karto du darbuotojai.

Jis svarstė, kad galėjo būti pažeisti darbo saugos reikalavimai, nes dirbant su triukšminga bėgių valymo įranga, bent vienas žmogus privalo dairytis ir pasirūpinti, kad su ausinėmis ant bėgių dirbantys žmonės būtų laiku įspėti apie pavojų.

„Turėtų būti dar mažiausiai vienas žmogus, kuris sektų eismą kelyje ir esant pavojui darbuotojus patrauktų nuo bėgių. Kitaip neįmanoma: šaltis, užsidedi ausines, dirba su oro prapūtimu, yra garsas, švilpia. Kiek dirbdavome, kad dar saugiau būtų, du paimdavome žmones: vienas į rytus, kitas – į vakarus žiūri, iš abiejų pusių gali traukinys važiuoti“, – kalbėjo geležinkelininkų atstovas.

Todėl profsąjungų atstovai kelia klausimą, ar į veikiantį kelio ruožą buvo išleista pakankamai darbuotojų.

„Turi vienas kažkas nieko nedaryti, tik žiūrėti į kelią ir, esant reikalui, traukti žmones nuo bėgių“, – pridūrė V. Ligeika.

Jo teigimu, mašinistas šiomis aplinkybėmis buvo bejėgis, nes traukinio stabdymo kelias yra pernelyg ilgas, kad pavyktų laiku sustoti.

„Lietuvos geležinkelių“ atstovas Mantas Dubauskas BNS patvirtino, kad žuvo du bendrovės darbuotojai.

Plačiau situacijos jis nekomentavo, teigdamas, kad dėl nelaimės aplinkybių šiuo metu atliekamas tyrimas.

Vilniaus apskrities policija pranešė, kad nelaimė 8.25 val. įvyko Vaidotų geležinkelio stotyje.

Baiminasi, kad apkaltins žuvusiuosius

Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ profesinės sąjungos atstovai baiminasi, kad dėl pirmadienį įvykusios nelaimės, kai valydami sniegą žuvo du įmonės darbuotojai, bus apkaltinti patys darbininkai, ir tuomet jų šeimoms nebus išmokėtos kompensacijos.

„Nenoriu užbėgti įvykiams į priekį, bet manau, kad kaip visada bus apkaltinti darbuotojai, kad kažko nepadarė, kad kažką pažeidė. Tokia yra realybė, kad jei žmonės žūsta, visada galima visą kaltę sumesti jiems“, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė „Lietuvos geležinkelių“ profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius.

Anot jo, lygiai prieš metus panašiomis aplinkybėmis žuvo dar vienas „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojas.

„Iš praeitų metų įvykio niekas nepasimokė. Dėl ko tokie dalykai gali įvykti? Darbuotojams sudarytos tokios sąlygos, kad apkraunama darbais, sakoma, kad reikia padaryti tą ir tą, o jei trūksta darbuotojų, pavestus darbus vis tiek reikia dirbti“, – kalbėjo S. Fedaravičius.

„Lietuvos geležinkeliai“ dėl pirmadienio incidento pradėjo vidinį tyrimą. Pirminiais duomenimis, Vaidotų stotyje žuvo du darbuotojai, nuo bėgių valę sniegą ir, kaip manoma, neišgirdę atvažiuojančio ir jiems signalizavusio traukinio.