Neblaivus prokuroras: ne pirmas ir ne paskutinis?
Tre­čia­die­nį dar­bo vie­to­je Anykš­čiuo­se ras­tas ne­blai­vus pro­ku­ro­ras Vi­gan­das Ju­re­vi­čius, jis nu­ša­lin­tas nuo tar­ny­bos, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Patikrinus alkoholio matuokliu, V. Jurevičiui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,27 promilės.

Trečiadienį, baigiantis darbo dienai, Panevėžio apygardos prokuratūros vadovai buvo informuoti apie tai, kad Anykščiuose dirbantis Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras V. Jurevičius darbo vietoje yra galimai neblaivus. Prokuratūros vadovybės iniciatyva buvo iškviestas policijos ekipažas, kuris patikrino minėto pareigūno blaivumą.

„Prokurorui suteiktos teisės bei įgaliojimai įpareigoja itin atsakingai laikytis įstatymų reikalavimų bei aukščiausių etikos standartų. Todėl visi atvejai, kai kyla įtarimas dėl prokuroro ar kito prokuratūros darbuotojo blaivumo, yra ir bus kruopščiai tiriami bei griežtai vertinami“, – teigia prokurorą nušalinti nurodęs laikinai generalinio prokuroro pareigas einantis generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas.

Per pastaruosius keletą metų dėl aplinkybių, susijusių su alkoholio vartojimu, darbo prokuratūroje neteko keturi asmenys.